Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajai ēkai "Spārītes" Kabiles pagastā, Kuldīgas novadā

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Matīss Upītis
Partneri
Kabiles pagasta pārvalde
Mērķi un uzdevumi

Projekta stratēģiskais mērķis ir samazināt oglekļa dioksīda emisiju.

Projekta tiešais mērķis ir konkrēto būvju pārbūve lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, paaugstinētu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī samazinātu pašvaldību izdevumus par ēku uzturēšanu un patērēto siltumu.

Finansējums

Ēku tehnisko apsekošanu, energoaudita atskaites un projekta izstrādi finansē Kuldīgas novada pašvaldība.

Pārbūvi pašvaldība veiks piesaistot līdzfinansējumu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmas "Klimata pārmaiņu finanšu instruments"

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

2015. gada janvāra un februāra mēnesis

Sagatavots ēkas tehniskās apsekošanas atzinums.

Sagatavots ēkas energoaudita pārskats.

2015.gada marta mēnesis

10.03.2015 izsludināts iepirkums būvprojekta izstrādei.

2015.gada maija mēnesis

08.05.2015 noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi ar SIA Ēkas siltināšana. Līgumcena: EUR 7860,00 bez PVN.

2015. gada jūlija mēnesis

06.07.2015 izsniegta būvatļauja

Cita saistītā informācija

Publikācija internetā:

http://news.lv/Kuldigas_Novada_Vestis/2015/07/23/atjaunos-kabiles-pagasta-parvaldes-un-pasta-eku

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes