"Ēkas Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, 3. stāva pārplānošana un rekonstrukcija"

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Zane Mieze, tālr. 633 22469
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Saskaņā ar telpu tehnisko specifikāciju, pārplānot Pilsētas laukuma 3, Kuldīgā 3.stāva telpas, pielāgojot tās jaunizveidojamā Tehniskā jaunrades centra vajadzībām.

Finansējums

Kuldīgas novada pašvaldība

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

26.09.2014. tiek izsludināta sarunu procedūra par Tehniskā projekta “Ēkas Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā, Kuldīgas novadā 3.stāva pārplānošana un rekonstrukcija” izstrādi un autoruzraudzību.

02.10.2014. noslēdzas sarunu procedūra

20.10.2014. tiek noslēgts līgums ar SIA "Diānas Zalānes projektu biroju" par tehniskā projekta izstrādi. Līguma summa EUR 3900.00, neskaitot PVN.

24.02.2015. būvprojekts tiek akceptēts Kuldīgas novada būvniecības komisijā

02.06.2015. izsludina iepirkumu būvniecībai

27.07.2015. noslēdz līgumu par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu ar SIA "Būves un Būvsistēmas". Būvuzraudzību veic Aldis Bitinieks, sert. Nr. 20-2108

28.07.2015. noslēdz līgumu ar SIA "AB Būvniecība" par būvdarbu veikšanu. Līguma summa EUR 159 767,48, neskaitot PVN.

 

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes