Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas automobiļus Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām”

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Klāvs Svilpe
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir divu jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobiļu iegāde, kuru nobraukums starp pilnas uzlādes reizēm atbilstoši normatīvajiem aktiem mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas jomā noteiktajam testa braukšanas ciklam ir vismaz 150 kilometri, elektromobiļu ātrums, ko tie spēj maksimāli sasniegt, ir vismaz 120 kilometri stundā.

Projekta īstenošana veicinās SEG emisiju samazināšanu, kas ir nozīmīgi tādai vēsturiskai un ekoloģiski tīrai vietai kā Kuldīga, kuras teritorijā atrodas arī Venta ar zilā karoga pludmali un kura atrodas NATURA 2000 teritorijā. Automobīļi nepieciešami attīstības pārvaldes darbinieku ikdienas pienākumu veikšanai- būvobjektu apsekošana, projektu uzraudzība u.t.t. Projekta ietvaros iegādātā viena elektromobiļa plānotais nobraukums viena gada laikā būs 15 000km, otra elektromobiļa plānotais nobraukums viena gada laikā būs 18 000km.

Finansējums

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 54 324,00 no tām 85% jeb EUR 34438,17 ir ERAF līdzfinansējums, 1215,47 EUR valsts budžeta dotācija un 4861,86 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

2014. gada jūnijs – 2014. gada decembris

Cita saistītā informācija

Aktualitātes

 06.08.2014. IUB un Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapās publicēts paziņojums par plānoto līgumu.

 
 

15.09.2014. noslēgts līgums ar SIA “Moller auto Latvia” par divu elektroauto piegādi.

 

01.12.2014. piegādāti divi VW e-up! elektroato Kuldīgas novada pašvaldībai.

 

17.12.2014. organizēts sabiedrības informēšanas pasākums par projektu Nr. KPFI-16/126 “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana iegādājoties divus jaunus rūpnieciski ražotus M1 kategorijas automobilļus Kuldīgas novada pašvaldības vajadzībām.”

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes