Jaunu publisko interneta pieejas punktu izveidošana Kuldīgas novadā

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Klāvs Svilpe
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu Kuldīgas novada iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.

           Kuldīgas novada pašvaldība projekta ietvaros plāno izveidot 10 jaunus publiskos interneta pieejas punktus Ēdoles, Kabiles, Laidu, Padures, Pelču, Rumbas, Turlavas, Vārmes pagastos un Kuldīgas pilsētā.

           Projekta ietvaros tiks izveidoti 6 jauni publiskie interneta pieejas punkti ar pieeju datortehnikai, 4 jauni, publiskie interneta pieejas punkti ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai.

Finansējums

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 40515,50, no tām 85% jeb EUR 34438,17 ir ERAF līdzfinansējums, 1215,47 EUR valsts budžeta dotācija un 4861,86 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

2014. gada decembris – 2015. gada maijs

 
Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes