„Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves "Svillas" (62648/1365/PPV) rekultivācija” Nr. 3DP/5.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/006

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Elīna Orna tel. 633 22469
Partneri
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Mērķi un uzdevumi

Sadzīves atkritumu izgāztuves "Svillas", Laidu pag., rekultivācijas mērķi:

  • Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves rekultivācija
  • Pēcrekultivācijas monitoringa ierīkošana

Projekta aktivitāšu tehniskais apraksts:
1. Tehniskā projekta izstrāde un ekspertīzes veikšana;
2. Rekultivācijas būvdarbi:
- Atkritumu savākšana, sastumšana kaudzē un blīvēšana;
- Pretfiltrācijas slāņa un auglīgās grunts slāņa izveide;
- Izgāztuves teritorijas apzaļumošana.
3. Pēcrekultivācijas monitoringa ierīkošana:
- Trīs monitoringa urbumu izveidošana.
4. Būvuzraudzība;
5. Autoruzraudzība;
6. Publicitātes aktivitātes.
 

Rekultivējamā izgāztuve “Svillas” atrodas Kuldīgas novada Laidu pagastā aptuveni 4km attālumā ziemeļaustrumu virzienā no pagasta centra. Zemesgabala platība 0.785 ha, izgāztuve aizņem aptuveni 40%. Izgāztuve kolhoza vajadzībām izveidota 1985. gadā, un tā ir  slēgta 2004. gadā.


Tuvākā upe (strauts) no rekultivējamās izgāztuves atrodas 600m attālumā.
 

 

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas EUR 59 387,64 no tām attiecināmās izmaksas EUR 58 391,64.

No attiecināmām izmaksām  Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 49 632,90 un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 8 758,74.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

2014-2014

18.02.2014 tika izsludināts iepirkums projektēšanai.

24.04.2014. Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA „Geo Consultants”

22.07.2014. Kuldīgas novada Domes būvniecības komisijā tiek saskaņots tehniskais projekts

14.08.2014. Izsludināts būvdarbu iepirkums

17.10.2014. Noslēgts autoruzraudzības līgums ar SIA „Geo Consultants”

17.10.2014. Noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA „BaltLine Globe”

31.10.2014. Noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu ar SIA „Ceļu būvnieks”

07.11.2014. Izdarīta atzīme būvatļaujās par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

Darbi objektā pabeigti 03.03.2015.

Objekts nodots ekspluatācijā 10.04.2015.

Projekts pabeigts 25.05.2015.

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes