„Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves "Priedīškalns" (62928/1165/PPV) rekultivācija”, Nr. 3DP/5.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/008

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Elīna Orna tel. 633 22469
Partneri
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Mērķi un uzdevumi

Sadzīves atkritumu izgāztuves „Priedīškalns" Turlavas pag., rekultivācijas mērķi:

  • Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves rekultivācija
  • Pēcrekultivācijas monitoringa ierīkošana

Projekta aktivitāšu tehniskais apraksts:
1. Tehniskā projekta izstrāde un ekspertīzes veikšana;
2. Rekultivācijas būvdarbi:
- Atkritumu savākšana, sastumšana kaudzē un blīvēšana;
- Pretfiltrācijas slāņa un auglīgās grunts slāņa izveide;
- Izgāztuves teritorijas apzaļumošana.
3. Pēcrekultivācijas monitoringa ierīkošana:
- Trīs monitoringa urbumu izveidošana.
4. Būvuzraudzība;
5. Autoruzraudzība;
6. Publicitātes aktivitātes.


Rekultivējamā izgāztuve “Priedīškalns” atrodas Kuldīgas novada Turlavas pagastā aptuveni 4.5km attālumā Ķikuriem pa autoceļu Basi–Ķikuri.

Zemesgabala platība 3.6 ha, izgāztuve aizņem aptuveni 10%. Izgāztuve sadzīves atkritumu noglabāšanai oficiāli ekspluatēta no 1996. gada, slēgta 2004. gadā. Piesārņoto vai potenciāli piesārņoto vietu reģistrā norādīts, ka izgāztuve kopumā tikusi izmantota 15 gadus.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas EUR 75 802,85 no tām attiecināmās izmaksas EUR 75 091,42.

No attiecināmām izmaksām  Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 63 827,71 un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 11 263,71.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

2014-2015

18.02.2014 tika izsludināts iepirkums projektēšanai.

24.04.2014. Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA „Geo Consultants”

22.07.2014. Kuldīgas novada Domes būvniecības komisijā tiek saskaņots tehniskais projekts

14.08.2014. Izsludināts būvdarbu iepirkums

17.10.2014. Noslēgts autoruzraudzības līgums ar SIA „Geo Consultants”

17.10.2014. Noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA „BaltLine Globe”

31.10.2014. Noslēgti līgumi par būvdarbu veikšanu ar SIA „Ceļu būvnieks”

07.11.2014. Izdarīta atzīme būvatļaujās par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

Darbi objektā pabeigti 03.03.2015.

Objekts nodots ekspluatācijā 15.05.2015.

Projekts pabeigts 25.05.2015.

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes