Kuldīgas novada atkritumu izgāztuves "Kauši" (62648/1012/PPV) rekultivācija” Nr. 3DP/5.5.1.2.1/13/IPIA/VARAM/007

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Elīna Orna tel. 633 22469
Partneri
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Mērķi un uzdevumi

Sadzīves atkritumu izgāztuves „Kauši", Ēdoles pag., rekultivācijas mērķi:

  • Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves rekultivācija
  • Pēcrekultivācijas monitoringa ierīkošana

Projekta aktivitāšu tehniskais apraksts:
1. Tehniskā projekta izstrāde un ekspertīzes veikšana;
2. Rekultivācijas būvdarbi:
- Atkritumu savākšana, sastumšana kaudzē un blīvēšana;
- Pretfiltrācijas slāņa un auglīgās grunts slāņa izveide;
- Izgāztuves teritorijas apzaļumošana.
3. Pēcrekultivācijas monitoringa ierīkošana:
- Trīs monitoringa urbumu izveidošana.
4. Būvuzraudzība;
5. Autoruzraudzība;
6. Publicitātes aktivitātes.

Rekultivējamā izgāztuve “Kauši” atrodas Kuldīgas novada Ēdoles pagastā aptuveni 3km no pagasta centra pa autoceļu Ēdole - Liedikas.

Zemesgabala platība 0.94 ha, izgāztuve aizņem aptuveni 50%. Pēc Ēdoles pagasta pārvaldes datiem, izgāztuve sadzīves atkritumu noglabāšanai slēgta kopš 1995. gada, Piesārņoto vai potenciāli piesārņoto vietu reģistrā norādīts, ka izgāztuve tikusi izmantota 12 gadus.

 

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas EUR 100 468,28  no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 85 398,03 un Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 15 070,25.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

2014-2015

18.02.2014 tika izsludināts iepirkums projektēšanai.

24.04.2014. Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA „Geo Consultants”

22.07.2014. Kuldīgas novada Domes būvniecības komisijā tiek saskaņots tehniskais projekts

14.08.2014. Izsludināts būvdarbu iepirkums

17.10.2014. Noslēgts autoruzraudzības līgums ar SIA „Geo Consultants”

17.10.2014. Noslēgts būvuzraudzības līgums ar SIA „BaltLine Globe”

27.10.2014. Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA „Saldus ceļinieks”

07.11.2014. Izdarīta atzīme būvatļaujās par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

Darbi objektā pabeigti 08.04.2015.

Objekts nodots ekspluatācijā 17.04.2015.

Projekts pabeigts 25.05.2015.

Cita saistītā informācija
Bildes
Saistītās projekta aktualitātes