PII "Ābelīte" būvniecības 3.kārta, Vienošanās Nr. 3DP/3.1.4.3.0/13/IPIA/VRAA/011/060

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība
Projekta vadītājs
Elīna Orna t.63322469
Partneri
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Mērķi un uzdevumi

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību Kuldīgā un Kuldīgas novadā dzīvojošajiem pirmsskolas vecuma bērniem, lai veicinātu vecāku iekļaušanos darba tirgū, tādējādi veicinot reģionālo attīstību.

Projekta tiešie mērķi:

  • īstenot Kuldīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” būvniecības 3. kārtu (ēkas Nr. 2 rekonstrukciju);
  • nodrošināt 90 vietas PII Kuldīgā un tās apkārtnē dzīvojošajiem pirmsskolas vecuma bērniem.

Projekta mērķa grupa ir Kuldīgā un tās tuvumā dzīvojošās ģimenes ar bērniem pirmsskolas vecumā.

Projektā paredzētās darbības ietver:

  • PII “Ābelīte” ēkas Nr.2 rekonstrukciju;
  • Teritorijas labiekārtošanu;
  • Autoruzraudzību;
  • Būvuzraudzību.
Finansējums

Projekta attiecināmās izmaksas ir 939 952,71 EUR , no tām:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 798 959,80 EUR, kas sastāda 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām;

Valsts budžeta dotācija 28 198,59 EUR, kas sastāda 3% no kopējām attiecināmajām izmaksām;

Finansējuma saņēmēja finansējums112 794,32 EUR, kas sastāda 12% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

2013 - 2014

Cita saistītā informācija

2013. gada jūnijā noslēgta vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta īstenošanu Eiropas Savienības fonda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1. prioritātes "Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai" 3.1.4. pasākuma "Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra" 3.1.4.3. aktivitātes "Pirmskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centros" ietvaros

2013. gada jūlijā noslēgts būvdarbu līgums. Ģenerāluzņēmējs SIA "BūvLat grupa".

Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar SIA "Balts un Melns" izstrādāto tehnisko projektu. Būvuzraudzību veic Ivars Melnis, sert. nr. 5040.

2013. gada jūlija beigās uzsākti darbi objektā - PII "Ābelīte" Ziedu ielā 15, Kuldīgā

2013. gada augustā notiek ēkas demontāžas darbi, uzsākti darbi pie žogu izbūves, teritorijas apzaļumošanas un stāvlaukuma izbūves

2013. gada septembrī turpinās demontāžas darbi pie ēkas, daļēji veikta žogu izbūve un pabeigti darbi pie teritorijas apzaļumošanas

2013. gada oktobrī pabeigti darbi pie stāvlaukuma izbūves, izbūvētas divas nojumes pie bērnu rotaļu laukumiem, daļēji veikti ēkas demontāžas darbi un uzsākta ēkas siltināšana, uzsākta hidroizolācijas un drenāžas izbūve pa ēkas perimetru

2013. gada novembrī turpinās darbi pie ēkas ārsienu koka konstrukciju rekonstrukcijas, uzsākta juma seguma nomaiņa

2013. gada decembrī pabeigti hidrizolācijas izveides darbi un turpinās darbi pie ēkas konstrukcijām un jumta

2014. gada februārī kokstatēts, ka nepieciešams mainīt ēkās ārsienu koka konstrukciju rekonstrukcijas risinājumu, kas aizkavē pārējo būvdarbu veikšanu objektā. Iestājas būvdarbiem nepiemēroti laika apstākļi

2014.03. - 05. turpinās darbi pie ēkas ārsienu konstrukciju rekonstrukcijas, notiek jumta seguma nomaiņa, tiek veikti iekšdarbi, mēbeļu izgatvošana, logu un durvju izgatavošana

29.05.2014. pagarināts būvdarbu izpildes temiņš līdz 26.05.2014.

Būvdarbi objektā pabeigti 02.07.2014.

 

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes