Stacionārās veselības infrastruktūras attīstība Kuldīgas slimnīcā. Līguma Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/011

Projekta īstenotājs
SIA Kuldīgas slimnīca
Projekta vadītājs
Aldis Bitinieks tālr. 28324272, kontaktpersona Laima Ķēniņa tālr. 26565283
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Uzlabot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, efektivitāti un pieejamību Kurzemes reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot infrastruktūras sakārtošanu, racionālāku telpu izmantošanu un sekmējot atbilstošu vides un mikroklimata veidošanu slimnīcas pacientiem un personālam.