Stacionārās veselības infrastruktūras attīstība Kuldīgas slimnīcā. Līguma Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/011

Projekta īstenotājs
SIA Kuldīgas slimnīca
Projekta vadītājs
Aldis Bitinieks tālr. 28324272, kontaktpersona Laima Ķēniņa tālr. 26565283
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Papildus aprīkojuma iegāde SIA „Kuldīgas slimnīca” rehabilitācijas un aprūpes nodaļām.

 

Finansējums

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 1 393 730,61, tajā skaitā 85 % jeb LVL 1 184 671,02 Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi, 13,21 % jeb LVL 184 111,81 Valsts budžeta līdzekļi, 1,79 % jeb LVL 24 947,78 pašu līdzekļi.

Statuss
Uzsākts
Projekta ieviešana
Projekta ieviešana sākās 2009. gada 11.augustā. Projektu paredzēts realizēt līdz 2012.gada 31.decembrim
Cita saistītā informācija

15.07.2009. SIA „Diānas Zalānes projektu birojs” iesniedz skiču projektu „Stacionārās veselības infrastruktūras attīstība Kuldīgas slimnīcā”.

21.02.2010. SIA „Nams” pabeidz tehnisko projektu „Stacionārās veselības infrastruktūras attīstība Kuldīgas slimnīcā”.

29.06.2010.  Tiek parakstīts līgums ar personu grupu : SIA „Astros Ltd” un SIA „ Palsams” par būvniecības darbiem „Rehabilitācijas nodaļas rekonstrukcija Aizputes ielā 22, Kuldīga”.