Pārrobežu sadarbība Ventas upes baseina apgabala dabas vērtību apsaimniekošanā LLIII-164

Projekta īstenotājs
Kuldīgas novada pašvaldība, Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Projekta vadītājs
Ligita Laipeniece tālr. 29400634; Klāvs Svilpe tālr. 63350646
Partneri
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir sekmēt Ventas upes baseina teritorijas vides resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, tādējādi veicinot  Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas Nr. 2000/60/EK ieviešanu pārrobežu kontekstā.
Kuldīgas novada pašvaldība projekta ietvaros veiks Ventas upes straujteču posmu rekultivācijas darbus.

Finansējums

Projektu atbalsta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam, plānotais kopējais budžets ir 426 675.47 EUR (299 869.23 LVL), 85% no tā ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.
Kuldīgas novada pašvaldības kopējās izmaksas 53 200 EUR, pašvaldības līdzfinansējums (15%) 7980 EUR.

Statuss
Pabeigts
Projekta ieviešana

2011. gada janvāris - 2012. gada jūnijs

Cita saistītā informācija

No 22.augusta līdz 30. septembrim pēc Kuldīgas novada domes pasūtījuma straujteču posmu rekultivācijas un upes caurplūdes uzlabošanas darbus veic SIA „L.U. Consulting”

8. decembrī noslēgts līgums ar SIA “Kuldīgas komunālajiem pakalpojumiem” par četru informatīvo stendu izgatavošanu un uzstādīšanu Kuldīgā, Padurē, Pelčos un Ventā.

Lekcija par upes tīrīšanu:
http://owww.esmaja.lv/?lapa=eregraksts&id=4244

Par Ventas tīrīšanas darbiem:
http://www.kurzemnieks.lv/index.php?option=com_content&task=view&id=52223&Itemid=20#jc_writeComment

 

Latvijas televīzijas ziņu raidījumu „Panorāma”: 24.08.2011

http://ltvzinas.lv/?n=video&id=5089

Latvijas televīzijas vides tematikai veltīto raidījumu „Vides fakti ”:

10.09.2011

Latvijas televīzijas TV1 informatīvi dokumentālo sižetu ciklu „iESpēja”

http://www.ltv1.lv/lv/raidijumi/ipasas_parraides/iESpeja/?video=21165#videoBox

Skrundas Reģionālās televīzijas ziņu raidījumu: 30.08.2011

http://www.youtube.com/user/TVSkrunda?feature=mhw5#p/u/46/LB928-PMAsc

Par bērnu nometni Lietuvā:
http://kuldiga.lv/?art_id=2532

 

 

Bildes
Saistītās projekta aktualitātes