KULDĪGAS NOVADA DOMES UZSĀKTIE PROJEKTI

Nr.p.k. Projekta nosaukums
1. Stacionārās veselības infrastruktūras attīstība Kuldīgas slimnīcā. Līguma Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/011
2. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem Nr. 9.2.4.2/16/I/095
3. “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”, nr. 5.6.2.0/17/I/018. L.Paegles ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojuma ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posma no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posma no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija, Kuldīgā.
4. AINAVA PILSĒTĀ (UL2L, Nr.PGI04846)
5. Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Nr.8.1.2.0/17/I/012
6. Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai
7. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā
8. Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti Nr.5.5.1.0/17/I/008
9. KURZEME VISIEM, Nr.9.2.2.1/15/I/004
10. Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novada publiskās ūdenstilpēs – Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā
11. Nr.LLI-293 „Apmeklējiet Ventu!” (ViVa)
12. LLI-338 PARADIGMAS MAIŅA NO "TRADICIONĀLAJĀM" UZ RADOŠAJĀM INDUSTRIJĀM - PAMATS ILGTSPĒJĪGAI REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI (CCI & SUSTAINABILITY)
13. Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei! (Clean Brownfields), Nr.LLI-303
14. PROJEKTS “ PROTI un DARI!”
15. Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajai ēkai "Atvasītes" Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā