KULDĪGAS NOVADA DOMES UZSĀKTIE PROJEKTI

Nr.p.k. Projekta nosaukums
1. LLI-338 PARADIGMAS MAIŅA NO "TRADICIONĀLAJĀM" UZ RADOŠAJĀM INDUSTRIJĀM - PAMATS ILGTSPĒJĪGAI REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI (CCI & SUSTAINABILITY)
2. AINAVA PILSĒTĀ (UL2L, Nr.PGI04846)
3. LLI-447 Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Baltu ceļš" atpazīstamības veicināšana (Izzini Baltus)
4. Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti Nr.5.5.1.0/17/I/008
5. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem Nr. 9.2.4.2/16/I/095
6. “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”, nr. 5.6.2.0/17/I/018. L.Paegles ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojuma ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posma no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posma no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija, Kuldīgā.
7. Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Nr.8.1.2.0/17/I/012
8. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā
9. Stacionārās veselības infrastruktūras attīstība Kuldīgas slimnīcā. Līguma Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/011
10. Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai
11. KURZEME VISIEM, Nr.9.2.2.1/15/I/004
12. Ezera ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana Kuldīgas novada publiskās ūdenstilpēs – Lielā Nabas, Mazā Nabas un Vilgāles ezerā
13. Nr.LLI-293 „Apmeklējiet Ventu!” (ViVa)
14. Dzīve tīrākā vidē - labākai nākotnei! (Clean Brownfields), Nr.LLI-303
15. PROJEKTS “ PROTI un DARI!”
16. Energoefektivitātes uzlabošana administratīvajai ēkai "Atvasītes" Mežvaldē, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā