KULDĪGAS NOVADA DOMES UZSĀKTIE PROJEKTI

Nr.p.k. Projekta nosaukums
1. Jēkaba ceļa kultūras mantojuma un mākslas jaunrades magnēti Nr.5.5.1.0/17/I/008
2. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā
3. Solis uz priekšu: attīstot personīgos resursus un nodarbinātībai nepieciešamās prasmes (I can work), Nr.LLI-468
4. Kuldīgas pilsētas rietumu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana industriālajai attīstībai
5. LLI-447 Starptautiskā kultūras tūrisma maršruta "Baltu ceļš" atpazīstamības veicināšana (Izzini Baltus)
6. Pasākumi Kuldīgas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei Nr.9.2.4.2/16/I/042
7. Administratīvās ēkas "Atvasītes" pārbūve energoefektivitātes uzlabošanai Mežvaldē, Rumbas pagastā, projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/014
8. Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Kuldīgas novada iedzīvotājiem Nr. 9.2.4.2/16/I/095
9. Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Nr.8.1.2.0/17/I/012
10. "Veselības veicināšanas pasākumi Kuldīgas novadā" Nr.9.2.4.2/16/I/039
11. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Skrundas novadā (Projekta numurs: 9.3.1.1/19/I/010)
12. KURZEME VISIEM, Nr.9.2.2.1/15/I/004
13. LLI-338 PARADIGMAS MAIŅA NO "TRADICIONĀLAJĀM" UZ RADOŠAJĀM INDUSTRIJĀM - PAMATS ILGTSPĒJĪGAI REĢIONĀLAJAI ATTĪSTĪBAI (CCI & SUSTAINABILITY)
14. AINAVA PILSĒTĀ (UL2L, Nr. PGI04846)
15. LLI-448 "Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā (Pārgājienu projekts)"
16. “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai”, nr. 5.6.2.0/17/I/018. L.Paegles ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Raiņa ielai, Mucenieku ielas posma no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojuma ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posma no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posma no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim, rekonstrukcija, Kuldīgā.
17. Nr.LLI-293 „Apmeklējiet Ventu!” (ViVa)