Aicina darbā SIA „Kuldīgas siltumtīkli” valdes locekli

gerbonis

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Kuldīgas siltumtīkli” (reģ. Nr.40003007890) valdes locekļa amatu. Amata kandidātiem tiek izvirzītas šādas prasības:

 • valsts valodas prasmes;
 • vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālajai izpildei nepieciešamā apjomā: vismaz A2 līmenis (zināšanu līmeni nosakot atbilstoši "Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodas apguvei - Pašnovērtējuma tabula", pieejama: http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība vadības, ekonomikas, finanšu vai inženierzinātņu jomā;
 • vismaz triju gadu pieredze vadošā amatā kapitālsabiedrības darbības jomā – enerģētikā, siltumenerģijas/elektroenerģijas ražošanā vai vismaz triju gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (valsts, pašvaldības vai privātajā kapitālsabiedrībā, valsts vai pašvaldības iestādē), kas iegūta pēdējo desmit gadu laikā;
 • spēja, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā;
 • izpratne par atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrību darbību un tās normatīvo regulējumu;
 • izpratne par uzņēmuma korporatīvo pārvaldību;
 • stratēģiskās plānošanas prasme, prasme plānot, organizēt un kontrolēt savu un citu darbu, nodrošinot efektīvu resursu izmantošanu, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, augsta atbildības sajūta, precizitāte un labas komunikācijas prasmes;
 • nevainojama reputācija;
 • atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām.

Kandidāta iesniedzamie pieteikuma dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule, kurā iekļauts kandidāta redzējums par SIA “Kuldīgas Siltumtīkli” darbību un attīstības perspektīvām, ieskats sabiedrības svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumi to īstenošanai (teksta apjoms līdz 3 lpp.);
 • dzīvesgājuma un profesionālās darba pieredzes apraksts (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un pretendenta kontaktinformācija (pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • informācija par darba pieredzi (papildus CV aizpilda un iesniedz tabulu):

TABULA

 • izglītības apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā) un, ja ir, svešvalodu prasmes apliecinošu dokumentu kopijas;
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī apliecinoša dokumenta kopiju (iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām;
 • apliecinājums, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. pantā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts attiecīgajā amatā;
 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2020. gada 1. jūnijam ar norādi “SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes locekļa Nominācijas komisijai” Kuldīgas novada pašvaldībā, sūtot elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai pa pastu, nosūtot uz adresi: Kuldīgas novada pašvaldība, Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV - 3301 (pasta zīmogs 27.05.2020.), vai klātienē – Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Mēnešalga SIA “Kuldīgas Siltumtīkli” valdes loceklim tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumos Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru “ noteiktajam attiecībā uz valdes locekļa atalgojumu maza lieluma kapitālsabiedrībā, sākot no 1900 eiro mēnesī.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kuldīgas Siltumtīkli” valdes locekļa amatu kandidātu nominācijas komisija:

 • Ilze Dambīte - Damberga, Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore;
 • Inga Bērziņa, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja;
 • Viktors Gotfridsons, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks;
 • Agnese Buka, Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektores vietniece;
 • Artis Roberts, SIA ”Kuldīgas siltumtīkli” valdes priekšsēdētājs. 

Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka Jūsu:

 • 1. pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi;
 • 2. personas datu apstrādes pārzinis ir Kuldīgas novada pašvaldība, kontaktinformācija: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301.

Informācija par SIA “Kuldīgas siltumtīkli” valdes locekļa atlases procesu