Iedzīvotāju aptauju rezultāti

aptauja

Kuldīgas novada attīstības programmas ietvaros 2010. un 2017. gadā tika veiktas iedzīvotāju aptaujas.

Iedzīvotāju aptaujas anketas izstrādāja Kuldīgas attīstības aģentūras speciālisti, sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību. Aptaujas anketas tika ievietotas Kuldīgas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kuldiga.lv, kā arī tās tika izplatītas ar sociālo tīklu un pagasta pārvalžu starpniecību.

Kuldīgas novada iedzīvotāju aptaujas rezultātu ziņojums 2010

Kuldīgas novada iedzīvotāju aptaujas rezultātu ziņojums 2017

< SKATĪT AKTUALITĀTES