Atbalsts sabiedriskiem mērķiem

Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2019. gadā

ATBALSTS AR SOCIĀLO JOMU SAISTĪTĀM BIEDRĪBĀM KULDĪGAS NOVADĀ

ATBALSTS SPORTISTIEM, KLUBIEM UN SPORTA PASĀKUMIEM

ATBALSTS NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMIEM UN BIEDRĪBĀM

Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2018. gadā

ATBALSTS AR SOCIĀLO JOMU SAISTĪTĀM BIEDRĪBĀM KULDĪGAS NOVADĀ

ATBALSTS SPORTISTIEM, KLUBIEM UN SPORTA PASĀKUMIEM

ATBALSTS NOVADA KULTŪRAS PASĀKUMIEM UN BIEDRĪBĀM

Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2017. gadā

Kuldīgas novada Dome 23. februāra sēdē apstiprināja konkursa rezultātus par 2017. gada novada kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu, kā arī ar sociālo jomu saistītu biedrību un nodibinājumu darbības nodrošināšanai, biedrību īstenotajiem pasākumiem.

Atbalsts ar sociālo jomu saistītām biedrībām

Atbalsts kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam

Kuldīgas novada Dome 26. janvāra sēdē apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2017. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem.

Atbalsts sporta klubiem, komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem

Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2016. gadā

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2016. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem.

Atbalsts kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu

Atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu

Atbalsts sporta klubiem, komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem

Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2015. gadā

Kuldīgas novada Dome 2015. gada 29. janvāra sēdē apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2015. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.

Atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu

Atbalsts kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu

Atbalsts sporta klubiem, komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem

Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2014. gadā

Kuldīgas novada Dome 2014. gada 30. janvāra sēdē apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2014. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.

Atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu

Atbalsts kultūras pasākumiem, biedrību un nodibinājumu darbības atbalstam, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu

Atbalsts sporta klubiem, komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem

Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2013. gadā

Kuldīgas novada Dome 2013. gada 31.janvāra sēdē apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2013. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.

Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2012. gadā

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2012. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.

Pašvaldības atbalsts sabiedriskiem mērķiem 2011. gadā

Kuldīgas novada Dome apstiprinājusi konkursu rezultātus par 2011. gada pašvaldības finansiālo atbalstu biedrību darbības nodrošināšanai, sporta pasākumiem, individuālajiem sportistiem un klubiem un kultūras pasākumiem.

< SKATĪT AKTUALITĀTES