Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu vēja elektrostaciju parku būvniecībai

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 9. novembrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/31 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai: vēja elektrostaciju parku “Alokste”, “Minde” un “Peivika” būvniecība.

Paredzētās darbības ierosinātāji ir SIA “Eolus” (reģ. Nr. 40103392542) dibinātie uzņēmumi šo vēja parku attīstīšanai: SIA “Alokste wind” (reģ. Nr. 40203267822), SIA “Mindes wind” (reģ. Nr. 40203267771), SIA “Pievikas wind” (reģ. Nr. 40203269522). Ierosinātāju juridiskā adrese: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Balstoties uz priekšizpētes rezultātiem, ir noteiktas teritorijas, kurās vēja parki varētu tikt izbūvēti. Noteiktās izpētes teritorijas ir plašākas par tām, kas nepieciešamas vēja parku izbūvei, tomēr paplašināta izpētes teritorija noteikta, lai ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā risinātu jautājumus, kas saistīti ar saražotās enerģijas akumulācijas iespēju izpēti, kā arī ar vēja parkiem saistītās infrastruktūras izvietošanu.  Vēja parka “Alokste” izpētes teritorija ietver zemes vienības Dienvidkurzemes novada Lažas pagasta un Kuldīgas novada Gudenieku un Turlavas pagastu teritorijās. Vēja parka “Minde” izpētes teritorija ietver zemes vienības Dienvidkurzemes novada Sakas pagasta teritorijā. Vēja parka “Peivika” izpētes teritorija ietver zemes vienības Dienvidkurzemes novada Sakas pagasta un Kuldīgas novada Alsungas un Gudenieku pagastu teritorijās. Šobrīd ir aplēsta pētāmo teritoriju maksimālā kapacitāte, kas katrā parkā ļautu izvietoto 20-30 jaunākās paaudzes vēja elektrostacijas ar nominālo jaudu virs 6 MW. Vēja elektrostaciju izvietojumu paredzēts noteikt, ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktos attālumus staciju izbūvei.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 2022. gada 15. marta līdz 11. aprīlim.

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 25. martā plkst. 17:00. Sanāksmei varēs pieslēgties, izmantojot tīmekļa saiti https://zoom.us/j/94030408688. Saite uz virtuālo sanāksmes telpu, kā arī pievienošanās instrukcija tiks publicēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja mājaslapā www.environment.lv un projekta mājaslapā www.peivikawind.lv.

Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma izstrādātāja un projekta mājaslapās. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par plānoto vēja parku vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.. Uz visiem jautājumiem, kas tiks saņemti līdz 2022. gada 1. aprīlim, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Ar līdz šim sagatavotajiem materiāliem par plānotajiem vēja parkiem (Ierosinātāju sagatavotie iesniegumi) un Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu aicinām Jūs iepazīties mājaslapās www.peivikawind.lv un www.environment.lv. Sagatavoto materiālu izdrukas ir nosūtītas  un ar tām var iepazīties:

1. Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldē (adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads) darba laikā.
2. Sakas klientu apkalpošanas centrā (adrese: “Pagasta māja”, Saka, Sakas pagasts, Dienvidkurzemes novads) darba laikā.
3. Lažas pagasta Apriķu bibliotēkā (adrese: “Upmaļi”, Apriķi, Lažas pagasts, Dienvidkurzemes novads) darba laikā.
4. Alsungas pagasta pārvaldē (adrese: Pils iela 1, Alsunga, Kuldīgas novads) darba laikā
5. Gudenieku pagasta pārvaldē (adrese: “Pagastmāja”, Gudenieku ciems, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads) darba laikā.
6. Turlavas pagasta pārvaldē (adrese: “Gundegas 1” Turlavas pagasts, Kuldīgas novads) darba laikā.

Rakstveida priekšlikumus par paredzēto darbību, kas tiks izmantoti, sagatavojot programmu ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, aicinām līdz 2022. gada 11. aprīlim iesniegt Vides pārraudzības valsts birojam (pasta adrese: Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, elektroniskā pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālrunis: 67321173, fakss: 67321049).

Vides pārraudzības valsts biroja ietekmes uz vidi novērtējums

vejs1

vejs2

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES