Pašvaldība turpinās atbalstīt sociālās jomas biedrības un nodibinājumus

gerbonis

24. februāra Kuldīgas novada domes sēdē deputāti lēma arī 2022. gadā finansiāli atbalstīt sociālās jomas biedrības un nodibinājumus. Kopumā šim mērķim atvēlēti 11 250 eiro. Atbalstu saņems 14 biedrības un nodibinājumi.

Finansējumu biedrībām un nodibinājumiem piešķīra konkursa kārtībā. Ikgadējā konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.

Pašvaldības finansiāls atbalsts sociālās jomas biedrībām un nodibinājumiem 2022. gadā

Nr. p. k.

Nosaukums

Piešķirtais finansējums 2022. gadā, EUR

1

Kuldīgas senioru skola

1000

2

Kuldīgas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Šūpulītis”

800

3

Liepājas Neredzīgo biedrības Kuldīgas nodaļa

800

4

Invalīdu biedrība “Tu vari”

1000

5

Latvijas Nedzirdīgo savienības Kuldīgas reģionālā biedrība

1200

6

Kuldīgas Invalīdu biedrība

1200

7

Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība “Rumbiņa”

1200

8

Biedrība “Savējie savējiem”

600

9

Ģimeņu biedrība “Dzirkstelīte”

450

10

Usmas baznīcas atbalsta biedrība

150

11

Biedrība “Tabitas sirds”

800

12

Biedrība “Ventas krasti”

800

13

Biedrība “Nīkrācnieki”

450

14

Biedrība “Alsungas viedais ciems”

800

 

KOPĀ

11 250 EUR 

< SKATĪT AKTUALITĀTES