Aicinām iesniegt priekšlikumus jaunajai Kuldīgas novada attīstības stratēģijai un programmai

Atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai no 2021. gada 1. jūlija, apvienojoties Alsungas, Kuldīgas un Skrundas novadiem, ir izveidots jaunais, paplašinātais Kuldīgas novads.

Lai sekmētu mērķtiecīgu un līdzsvarotu jaunā novada attīstību, tiek izstrādāta Kuldīgas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.–2046. gadam un attīstības programma 2022.–2028. gadam.

Mums ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis visa attīstības plānošanas procesa laikā. Tāpēc lūdzam Jūs aizpildīt šo priekšlikumu veidlapu gadījumā, ja Jums ir kādi priekšlikumi, ko vēlaties darīt zināmu mums!

Iesniedz savus priekšlikumus ŠEIT

https://ej.uz/p1h3

< SKATĪT AKTUALITĀTES