Pašvaldība turpinās atbalstīt sociālās jomas biedrības un nodibinājumus

gerbonis

25. februāra Kuldīgas novada Domes sēdē deputāti lēma arī 2021. gadā finansiāli atbalstīt sociālās jomas biedrības un nodibinājumus. Kopumā šim mērķim atvēlēti 11 120 eiro,  atbalstu saņems 15 biedrības un nodibinājumi.

Finansējumu biedrībām un nodibinājumiem piešķīra konkursa kārtībā. Ikgadējā konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.

Pašvaldības finansiāls atbalsts sociālās jomas biedrībām un nodibinājumiem 2021. gadā

Nr. p. k.

Nosaukums

Piešķirtais finansējums 2021. gadā, EUR

1

Kuldīgas senioru skola

1000

2

Kuldīgas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Šūpulītis”

800

3

Liepājas Neredzīgo biedrības Kuldīgas nodaļa

800

4

Invalīdu biedrība “Tu vari”

1000

5

Kuldīgas novada politiski represēto biedrība

800

6

Latvijas Nedzirdīgo savienības Kuldīgas reģionālā biedrība

1200

7

Kuldīgas rajona Invalīdu biedrība

1200

8

Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība “Rumbiņa”

1200

9

Biedrība “Savējie savējiem”

600

10

Nodibinājums “Mamma mammai fonds”

800

11

Ģimeņu biedrība “Dzirkstelīte”

450

12

Snēpeles pagasta ģimeņu biedrība “Svētelis”

500

13

Biedrība “Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra”

500

14

Usmas baznīcas atbalsta biedrība.

150

15

Biedrība “Speciālais sporta centrs”

120

 

KOPĀ

11 120 EUR 

< SKATĪT AKTUALITĀTES