Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana Raiņa ielā 21 un 23

Kuldīgas Kultūras centra ēku

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņojusi SIA “MARK arhitekti” izstrādāto būvprojektu “Kuldīgas Kultūras centra ēku un pagalma pārbūve un atjaunošana Raiņa ielā 21 un 23, Kuldīgā, Kuldīgas novadā” minimālajā sastāvā.

Projektēšanas mērķis ir pārveidot Kuldīgas kultūras centra ēku kompleksu, kurā ietilpst trīs ēkas un pagalms, tā uzlabojot kultūras centra tehnisko un funkcionālo stāvokli, vizuālo izskatu, izbūvējot papildu telpas, nodrošinot vides pieejamību, kā arī veicinot kultūras centra ēku pilnvērtīgu, mūsdienīgu un funkcionāli ērtu darbību.

PREZENTĀCIJA - KULDIGAS KULTURAS CENTRA EKU UN PAGALMA PARBUVE UN ATJAUNOŠANA

BŪVTĀFELE - KULDĪGAS KULTŪRAS CENTRA ĒKU UN PAGALMA PĀRBŪVE UN ATJAUNOŠANA

< SKATĪT AKTUALITĀTES