Valsts vides dienests izveidojis Operatīvās koordinācijas centru

Lai efektīvi un vienoti pārvaldītu Valsts vides dienestā (VVD) saņemtos ziņojums par vides pārkāpumiem, jūnijā izveidots VVD Operatīvās koordinācijas centrs (OKC).

Tā galvenais uzdevums ir koordinēt pieteikumu par piesārņojumu un dažādu vides pārkāpumu atrisināšanu, sekot līdzi dažādu tiešsaistes vides monitoringa iekārtu informācijai un uzraudzīt, kā uzņēmumi savā darbībā ievēro vides prasības.

OKC nodrošina VVD vienotā zvanu centra darbību – pieņem zvanus uz vienotā zvanu centra tālruni +371 26338800 (24/7), kā arī nodrošina mobilās lietotnes Vides SOS darbību – saņem un izskata iesniegtos pieteikumus.

Saņemot informāciju uz vienotā zvanu centra tālruni vai e-pastā, OKC informē ziņojuma sniedzēju ne tikai par VVD pieteikuma pārbaudē konstatēto, bet arī par veiktajām rīcībām. Tādējādi tiek nodrošinātā atgriezeniskā saite, lai nākotnē ziņojuma sniedzējs būtu motivēts ziņot par konstatētajiem iespējamiem vides pārkāpumiem.

VZD sos 2020

­­­­­­­­­­­­Ziņo par pārkāpumiem pret vidi ar „Vides SOS"!

Mežā izgāzti atkritumi - gribi ziņot, bet nezini, kur īsti atrodies? Upē izlikti aizdomīgi tīkli - gribi ziņot, bet nezini kam? Uzņēmums piesārņo vidi - gribi ziņot, bet nav jau vērts, tāpat nekas nemainīsies? Mainīsies, ja Tu palīdzēsi! Valsts vides dienesta (VVD) vajadzībām izstrādāta mobilā lietotne „Vides SOS"  ( http://www.videssos.lv/) pārkāpumu ziņošanai vides jomā.

„Vides SOS" izstrādāts ar mērķi veicināt sabiedrības atbildību pret vidi un izglītot par tās saudzēšanu, kā arī pilnveidot valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbu vides aizsardzības jomā.

Ar mobilās lietotnes palīdzību VVD var ziņot par augsnes, gaisa un ūdens piesārņojumu, kā arī par dažādām aizdomīgām darbībām un vērā ņemamiem vides pārkāpumiem, piemēram, atkritumiem, zvejas un makšķerēšanas rīkiem, upju un ezeru aizsargjoslu pārkāpšanu un citiem vides riskiem.

Kā darbojas mobilā lietotne „Vides SOS"?

Vispirms mobilā lietotne „Vides SOS" lejup jāielādē App Store vai Google Play.

„Vides SOS" darbojas ar mobilo datu un GPS signāla palīdzību. Konstatējot vides pārkāpumu, tas jānofotografē, jāapraksta un jānosūta VVD.

Visi ziņojumi nonāk pie VVD un pēc to apstrādes kļūst pieejami īpaši šim nolūkam radītas tīmekļa vietnes www.videssos.lv interaktīvajā kartē, kurā iespējams sekot līdzi iesūtīto ziņojumu statusa gaitai no informācijas iesūtīšanas brīža līdz pārkāpuma novēršanai. Ziņotāji e-pastā saņem informāciju no VVD par iesūtītā ziņojuma virzību.

Jāņem vērā, ka „Vides SOS" darbojas ar Facebook un Draugiem.lv pasi, ar iesūtītajiem ziņojumiem iespējams dalīties Facebook un Twitter.

Lai rosinātu sabiedrību lietot „Vides SOS", izveidots mobilās lietotnes reklāmas klips.

< SKATĪT AKTUALITĀTES