Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

laimdotas

Būvniecības ieceres veids, adrese:

"Kokmateriālu ražotne jaunbūve, “Laimdotas”, Deksnē, Padures pagasta, Kuldīgas novadā".

Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību:

Darba dienās pašvaldības ēkā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāva vestibilā un Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301, kontakttālrunis: 29733302.

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks: 10.06.2020.-10.07.2020.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

2020. gada 17. jūnijā plkst. 17:00, “Pagastmāja”, 2. stāva zālē, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš, adrese un laiks:

2020. gada 10. jūnijs – 2020. gada 10. jūlijs Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā 1. stāva vestibilā līdz plkst. 16.00.

Būvniecības ierosinātājs:

SIA Laimdotas, reģ., nr. 46101007670,

Juridiskā adrese: “Laimdotas”, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321

Kontakttālrunis: 28370399

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA 3d birojs, reģ., nr. 41203057728,

Juridiskā adrese: 1905. gada iela 5-7, Kuldīga, LV-3301,

būvkomersanata Reģ. Nr. 13025, kontakttālrunis: 26136168

PLANŠETE AR GRAFISKO MATERIĀLU

APTAUJAS LAPA

ELEKTRONISKĀ APTAUJA

< SKATĪT AKTUALITĀTES