Publiskajai apspriešanai nodod izglītības stratēģijas projektu

Kuldīgas novada Dome informē, ka, pamatojoties uz Domes 29.05.2014. lēmumu (prot. nr. 6, p. 37), publiskajai apspriešanai tiek nodots Kuldīgas novada izglītības stratēģijas projekts.

Publiskā apspriešana notiks no 2014. gada 16. jūnija līdz 1. oktobrim.

Priekšlikumus var iesniegt Kuldīgas novada Domē darba laikā. Atbildīgā amatpersona – Kuldīgas novada PA „Kuldīgas attīstības aģentūra” direktors Kaspars Rasa.

Kuldīgas novada Izglītības stratēģijas projekts

< SKATĪT AKTUALITĀTES