Kuldīgas novada pašvaldība atbalstīs sociālās jomas biedrības un nodibinājumus

gerbonis

28. februāra Kuldīgas novada Domes sēdē nolemts, ka 2020. gadā finansiāli atbalstīs 17 sociālās jomas biedrības un nodibinājumus. Kopumā šim mērķim atvēlēti 12 240 eiro.

Finansējumu biedrībām un nodibinājumiem piešķīra konkursa kārtībā. Ikgadējā konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt biedrības un nodibinājumus, kuri darbojas sociālajā jomā Kuldīgas novada teritorijā un apvieno mazaizsargāto personu grupas, cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām.

Pašvaldības finansiāls atbalsts sociālās jomas biedrībām un nodibinājumiem 2020. gadā

Nr. p. k.

Nosaukums

Piešķirtais finansējums 2020. gadā, EUR

1

Kuldīgas senioru skola

1000

2

Kuldīgas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Šūpulītis”

800

3

Liepājas Neredzīgo biedrības Kuldīgas nodaļa

800

4

Invalīdu biedrība “Tu vari”

1000

5

Kuldīgas novada politiski represēto biedrība

1000

6

LMSA Kuldīgas nodaļa

240

7

Latvijas Nedzirdīgo savienības Kuldīgas reģionālā biedrība

1200

8

Kuldīgas rajona Invalīdu biedrība

1200

9

Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība “Rumbiņa”

1200

10

Biedrība “Savējie savējiem”

600

11

Nodibinājums “Mamma mammai fonds”

800

12

Ģimeņu biedrība “Dzirkstelīte”

450

13

Ēdoles invalīdu biedrība

400

14

Snēpeles pagasta ģimeņu biedrība “Svētelis”

500

15

Biedrība “Kurzemes labklājības un mentālās pilnveides aģentūra”

500

16

Biedrība  “Mēs Pelčiem”

400

17

Usmas baznīcas atbalsta biedrība.

150

 

KOPĀ

12 240