Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā lokālplānojuma izstrādē otrais posms – priekšlikumu izstrāde

Foto: Kārlis Komarovskis

17. janvārī iedzīvotāji, uzņēmēji un citi interesenti bija aicināti piedalīties informatīvajā dienā, kuras laikā ikvienam bija iespēja tikties individuālās konsultācijās ar izstrādātājiem un pašvaldības speciālistiem, kā arī piedalīties kopīgās darba grupās par tēmu “Labiekārtojums un publiskā ārtelpa”. Informatīvās dienas laikā saņemtie priekšlikumi ir apkopoti, un turpmākajā izstrādes procesā tiks vērtētas iespējas tos integrēt lokālplānojumā.

SIA “METRUM” izstrādes otrā posma “Priekšlikumu izstrāde” ietvaros jau ir sagatavojusi priekšlikumus funkcionālajam zonējumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Ar SIA “METRUM” izstrādātajiem priekšlikumiem 21. februārī tika iepazīstināta Kuldīgas novada pašvaldības izveidotā darba grupa, lai nākamajā darba grupā turpinātu darbu pie funkcionālā zonējuma risinājumu izstrādes un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanas. 

Informējam, ka SIA “METRUM” sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldības iestādi “Kuldīgas attīstības aģentūra”martā plāno organizēt papildu darbnīcu ar Kuldīgā praktizējošiem arhitektiem ar mērķi pēc iespējas agrākā plānošanas posmā diskutēt par sagatavotajiem lokālplānojuma risinājumiem un Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā lokalplānojoma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu projektu.

Atgādinām, ka  priekšlikumus joprojām var iesniegt elektroniski, izmantojot platformu HTTP://KULDIGA.TERGIS.LV/, kā arī rakstiski Kuldīgas attīstības aģentūrā, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3. 

Aicinām iedzīvotājus un Kuldīgā praktizējošos arhitektus būt atsaucīgiem un aktīvi piedalīties turpmākajā lokālplānojuma izstrādes procesā, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai!

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES