Izsludina konkursu finansējumam kultūras biedrībām un kultūras projektiem

gerbonis

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma saņemšanai 2020. gadā kultūras projektu īstenošanai un kultūras jomas biedrību un nodibinājumu atbalstam.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2020. gada 14. februāra plkst. 16.00 Kuldīgas novada pašvaldībā (Baznīcas ielā 1)apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālistam vai jānosūta pa pastu tā, lai tie tiktu saņemti līdz 14. februārim.

Finansiāli tiks atbalstītas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās juridiskās personas, biedrības un nodibinājumi, kuru darbība ir kultūras joma un kas nodrošina Kuldīgas novada kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, veicina sabiedrības jaunradi un radošumu, veicina Kuldīgas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstību, inovatīvas, starptautiski aktuālas kultūras attīstību, kā arī sekmē pilsoniskas sabiedrības attīstību ar kultūras aktivitāšu palīdzību.

Konkursā atbalstīs projektus, kurus plānots īstenot no 2020. gada 1. februāra līdz 31. decembrim Kuldīgas novada teritorijā.

Pieteikuma veidlapas var saņemt Kuldīgas novada Domē pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālista (Baznīcas iela 1), kā arī lejupielādēt no Kuldīgas novada pašvaldības mājaslapas.

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPA

< SKATĪT AKTUALITĀTES