Paziņojums par ogļūdeņražu ieguvi komerciālos nolūkos Gudenieku pagastā

gerbonis

Par Kuldīgas novada Domes 21.12.2017. lēmuma “Par paredzētās darbības – ogļūdeņražu ieguves komerciālos nolūkos Kuldīgas novada Gudenieku pagastā – akceptēšanu” grozījumiem (prot.Nr.16, p.50.)

Kuldīgas novada Domei ir iesniegts SIA “Baltic Oil Management”, reģ. Nr. 40103224795, iesniegums Nr.57-19/N (reģistrēts 31.10.2019; Nr. KNP/2.13/2618) ar lūgumu grozīt Kuldīgas novada Domes 21.12.2017. lēmumu “Par paredzētās darbības – ogļūdeņražu ieguves komerciālos nolūkos Kuldīgas novada Gudenieku pagastā – akceptēšanu” (prot.Nr.16, p.50.).

Par Kuldīgas novada Domes 21.12.2017. lēmuma “Par paredzētās darbības – ogļūdeņražu ieguves komerciālos nolūkos Kuldīgas novada Gudenieku pagastā – akceptēšanu” grozījumiem (prot.Nr.16, p.50.)

< SKATĪT AKTUALITĀTES