Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma uzsākšanu un sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Ierosinātājs: SIA „BALTIC OIL MANAGEMENT”, reģ.nr.40103224795, Vēžu iela 1-15, Rīga, LV-1045

Paredzētās darbības vieta: Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts: „Kūlas” (kadastra nr.62500060028),   „Adzes” (kadastra nr.62500060152 un 62500060098), Pūri” (kadastra nr.62500060081), „Brumaņi” (kadastra nr.62500060130 un 62500060200), „Pupāji” (kadastra nr.62500060018 un 62500060019),  „Sermuļi” (kadastra nr.62500060108 un 62500060109),  „Lejas”  (kadastra nr.62500060129 un 62500060003), „Adzes Čūčas” (kadastra nr.62500060140)

Paredzētās darbības nosaukums: ogļūdeņražu ieguve komerciālos nolūkos, Vides pārraudzības valsts birojs 2012. gada 15. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr.510 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pantu un šā likuma 1.pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 20.punktu

Paredzētās darbības apraksts: ogļūdeņražu ieguve komerciālos nolūkos saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2013. gada 6. novembra licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr.1. Ogļūdeņražu ieguve paredz esošo ogļūdeņražu ieguves urbumu ekspluatāciju un jaunu urbumu ierīkošanu, ogļūdeņražu ieguves iekārtu (urbšanas iekārta, sūknis, sūkņa pievadi) ekspluatāciju

Informācija: interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:

  • SIA „BALTIC OIL MANAGEMENT” interneta mājaslapā www.balticoilmanagement.lv;
  • Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv;
  • Kuldīgas novada domes kancelejā darba dienās (pirmdienā 8.00–18.00, otrdienā 8.00–17.00, trešdienā 8.00–17.00, ceturtdienā 8.00–17.00, piektdienā 8.00–16.00 /pusdienas pārtraukums 12.30 – 13.00/);
  • Gudenieku pagasta pārvaldes kancelejā darba dienās (pirmdienā 8.00–17.30, otrdienā 8.00–16.30, trešdienā 8.00–16.30, ceturtdienā 8.00–16.30, piektdienā 8.00–15.30 /pusdienas pārtraukums 12.30 – 13.00/);
  • Priekšlikumus var iesniegt līdz 2014. gada 27. maijam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, kontakttālrunis 67321173.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:

2014. gada 22. maijā, plkst.13.00 Gudenieku pagasta pārvaldes telpās „Pagastmāja”, Gaismas iela, Gudenieku ciems, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads.”

             

< SKATĪT AKTUALITĀTES