Izsludina publisko apspriešanu par plašizklaides ēkas būvniecību

azartspeles
Publicitātes vizualizācija.

Būvniecības ieceres veids, adrese:

Plašizklaides ēka Adatu ielā 5, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, LV-3301.

Ēkā paredzēta azartspēļu zāle ar bāru.

Būvniecības ierosinātājs:

SIA “LVCaffe”, reģ. Nr. 40203121811, Pils iela 5, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,  kontakttālrunis 23114561.

Būvprojekta izstrādātājs:

SIA “I. Projekts”, reģ. Nr. 40003246264, būvkomersanta reģ. Nr. 1785-R, Ausekļa prospekts 3, Ogre, LV-5001, kontakttālrunis 28375244.

Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību:

darba dienās pašvaldības ēkā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā 1. stāva vestibilā, un iedzīvotāju pieņemšanas laikos pirmdienās 15.00-18.00 un ceturtdienās 9.00-12.00 Kuldīgas novada pašvaldības Būvvaldē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301, kontakttālrunis 29579061.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

2019. gada 21. martā plkst. 17.00 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, 1. stāva mazajā zālē.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš, adrese un laiks:

2019. gada 7. marts – 2019. gada 2. maijs Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā līdz plkst. 17.00. 

VIZUALIZĀCIJA

BŪVTĀFELE

ELEKTRONISKĀ VEIDLAPA

< SKATĪT AKTUALITĀTES