Kuldīgas Centra vidusskolā aizvada sabiedrības informēšanas sapulci par skolas pārbūvi

kcv
Foto: Kārlis Komarovskis

4. martā Kuldīgas Centra vidusskolas pasākumu zālē aizvadīts sabiedrības informēšanas pasākums par būvprojektu “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā”, kas tiek realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 2.kārtas“ projekta “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros. Pasākumā piedalījās skolas pedagogi, projekta autori, kā arī citi interesenti.

Informēšanas pasākumu koordinēja Kuldīgas Attīstības aģentūras vecākā projektu vadītāja Madara Dravniece, kura ir atbildīga par plānotā realizāciju. Sarunā piedalījās divas projektu kompānijas SIA “Livland Group” pārstāves, kuras detalizētāk pastāstīja par iecerēm. Vispirms uzstājās Evita Saulona, sīkāk pastāstot par stadiona būvniecību un ar to saistītām pārmaiņām, piemēram, ielu vingrošanas rīku nelielu pārvietošanu un āra aktīvās zonas papildus aprīkošanu, koku izciršanu, kopējās teritorijas paplašināšanu, kā arī jaunu apstādījumu tapšanu. Plānots, ka jaunais stadions un apkārtne būs gana simpātiska gan Kuldīgas Centra vidusskolas teritorijai, gan pilsētvidei kopumā. Izskanēja jautājumi, kāpēc stadionā plānoti vien četri skrejceliņi, jo tas neatbilst starptautiska mēroga sacensību prasībām, taču tika uzsvērts, ka projekta mērķis ir skolas sporta infrastruktūras uzlabošana. Lai izveidotu stadionu, kas atbilstu Eiropas mēroga sacensību organizēšanai, ar pieejamajiem ierobežotajiem līdzekļiem ir stipri par maz. Projektā iecerēts, ka stadionu varēs izmatot vieglatlētikas disciplīnām, tai skaitā 100 metru sprintam, kā arī 110 metru barjersprintam un futbola treniņiem.

Sarunas otrajā daļā par Kuldīgas Centra vidusskolas iekštelpu pārbūvi un uzlabošanu uzstājās Karīna Naumova, iezīmējot būtiskākās izmaiņas skolā. Plānots, ka pilnībā tiks mainīta vairs neizmantotā sporta zāle, pārveidojot to par daudzfunkcionālu auditoriju, meiteņu mājturības un tehnoloģiju telpu, kā arī tehnoloģiju un inženierzinību telpām. Vairāki skolas kabineti mainīs savu vizuālo identitāti, kā arī tiks modernizēti un aprīkoti ar jaunākajām tehnoloģijām, lai nodrošinātu ergonomisku un mūsdienīgu mācību vidi. Tiks uzlabots arī skolas inženiertīklu (ventilācijas, apgaismojuma u.c.) tehniskais stāvoklis.

Abu SIA “Livland Group” pārstāvju prezentāciju laikā uz lielā ekrāna tika rādītas uzskatāmas vizualizācijas, lai gūtu priekšstatu par plānotajām izmaiņām. Visas ieceres, to skaitā stadiona būvniecība, tiks realizētas līdz 2022. gada 1. septembrim.

Stadiona vizualizācija

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES