Izsludina publisko apspriešanu par koku ciršanu Mucenieku ielā 6, Kuldīgā

KCV

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.1.2 “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi 2. kārtas” projekta “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros publiskai apspriešanai tiek nodota būvprojektā “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” paredzēto koku ciršana.

Publiskā apspriešana norisināsies līdz 13. martam.

Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisija, pamatojoties uz Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu, Kuldīgas novada pašvaldības saistošo noteikumu 2012/30 “Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā” 7. punktu un Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas 27.07.2018. prot. Nr. 12, p. 2. lēmumu, izsludina publisko apspriešanupar šādu koku ciršanas ieceri:

 • 63 koku ciršana (ar stumbra diametru virs 20 cm un ieskaitot) pašvaldības zemesgabalos Mucenieku iela 6 (kadastra numurs 62010140074) daļā un Sūru ielā 4 (kadastra numurs 62010140154) daļā, Kuldīgā Kuldīgas novadā:
  • Parastais skabārdis 3 gab. (numurs plānā/diametrs cm) 2/20, 3/20, 4/20;
  • Parastā kļava 3 gab. 10/25,40, 24/20, 25/20;
  • Vienkrāsas baltegle 1 gab. 12/45;
  • Parastā liepa 2 gab. 15/45, 50;
  • Āra bērzs 38 gab. 20/40, 21/50, 41/20, 45/40, 48/35, 49/45, 62/20, 63/30, 64/40, 65/50, 66/30, 67/25, 68/30, 70/35, 71/30, 72/30, 73/30, 74/30, 75/20, 76/25, 77/30, 100/20, 101/20, 102/25, 123-131/20,140/25, 141/50, 142/55, 143/25, 144/35;
  • Parastā ieva 1 gab. 22/30;
  • Krasta kļava 2 gab. 38/20, 20, 20, 20, 39/20 rindu stādījums 126 m;
  • Blīgzna 9 gab. 42/30, 30, 43/30, 30, 51/25, 25, 52/15, 25, 56-60/15-40, 153/20;
  • Purva bērzs 3 gab. 46/30, 47/30,30, 50/40;
  • Parastā apse 6 gab. 55/20, 78/20, 79/45, 80/30, 81/40, 82/20 un 30 gab. augļu kokus un kokus, kuru stumbra diametrs nepārsniedz 20 cm nociršanu.

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Kuldīgas novada Domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301, kā arī aizpildīt elektroniski zemāk līdz 2019. gada 13. marta plkst. 17.00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultāti tiks apkopoti un nodoti izvērtēšanai Apstādījumu uzraudzīšanas komisijai.

Papildu informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Būvvaldē pie vides speciālistes Daces Jansones, tālrunis: 633 24935; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

Interesenti tiek aicināti arī uz sabiedrības informēšanas pasākumu par šajā būvprojektā paredzētajiem skolas telpu un stadiona pārbūves un atjaunošanas, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbiem pirmdien, 4. martā, plkst. 17.00 Kuldīgas Centra vidusskolas pasākumu zālē. Laipni aicināti!

Lēmums

Inventarizācija

Anketa (.doc)

Elektroniskā anketa