“Kurzemītes” kvartāla publiskās ārtelpas attīstības koncepcija

kurzemite
Vizualizācija: Artūrs Mengots

4. februāra vakarā V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā pulcējās tā saucamā “Kurzemītes” kvartāla jeb daudzstāvu daudzdzīvokļu māju pagalmu mikrorajona starp  Dzintaru, Parka,  Lapegļu un Piltenes ielām iedzīvotāji un ēku apsaimniekotāji, lai uzklausītu kvartāla publiskās ārtelpas attīstības koncepcijas izstrādātāju priekšlikumus par to, kā šis kvartāls varētu turpmāk izskatīties.

Koncepcijas izstrādātāja Linda Zaļā (SIA “ZALA LANDSCAPE ARCHITECTURE”) pastāstīja, ka pēc oktobrī notikušās tikšanās ar ēku apsaimniekotājiem veikta kvartāla iedzīvotāju aptauja, kurā savu viedokli pauduši 203 cilvēki. L. Zaļā pateicās visiem aptaujas dalībniekiem par atsaucību un atzina, ka anketas palīdzējušas saprast aktuālākās risināmās problēmas. Viņa iepazīstināja ar savas komandas piedāvātajiem risinājumiem transporta plūsmai, stāvvietu, apgaismojuma izvietojumam, bērnu rotaļu, atpūtas, sporta un apstādījumu zonām, vienlaikus aicinot sapulces dalībniekus neuztvert šo kā galīgo piedāvājumu – noteikti tiks uzklausītas iedzīvotāju vēlmes un priekšlikumi. Kopā ar L. Zaļo piedāvājumu prezentēja ceļu inženieris Elmārs Daniševskis, kurš iepriekš sagatavojis līdzīgus risinājumus citās pilsētās. Pašvaldības būvvaldes vadītāja Jana Jākobsone skaidroja, ka koncepcija atvieglos būvniecības procesu – ja kādas ēkas apsaimniekotājs vēlēsies sakārtot teritoriju, nebūs jādomā funkcionālie un vizuālie risinājumi, jo tie jau būs atrisināti kopējās vadlīnijās, un būs nepieciešamas tikai vienkāršotas būvniecības ieceres risinājumu detalizācijai.

Piedāvājums paredz teju dubultot autostāvvietu skaitu kvartālā – no esošajām 340 uz ap 600 stāvvietām. E. Daniševskis uzsvēra, ka, risinot piebraukšanu katrai no mājām, apzināti izvairījies piedāvāt vienvirziena kustību kādā no brauktuvēm. Izstrādāta arī piebraukšanas shēma operatīvajam transportam un atkritumu izvešanai, plānoti ātrumvaļņi braukšanas ātruma ierobežošanai. Apstādījumiem L. Zaļā piedāvāja interesantu risinājumu – veidot tā saucamos lietusdārzus, izmantojot lietus notekūdeņus. Lai apkārtne būtu ziedoša, plānots apstādījumos izmantot ziedošus kokus un krūmus. Sava vieta atvēlēta arī nelieliem sakņu dārziņiem. Risināts arī kvartāla apgaismojuma jautājums, piedāvātas  dalītas rotaļu zonas dažāda vecuma bērniem un pusaudžiem, aktīvās atpūtas un sporta zonas, vietas, kur atpūsties vecāka gadagājuma ļaudīm.

Klātesošie izmantoja iespēju uzdot jautājumus koncepcijas izstrādātājiem un pašvaldības pārstāvjiem, kā arī izteica dažādus konkrētus priekšlikumus un iebildes.

Iedzīvotājiem tuvākā mēneša laikā ir iespēja detalizēti iepazīties ar piedāvājumu un paust savu viedokli, priekšlikumus par to. Ar piedāvājumu iespējams iepazīties klātienē Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, kā arī šeit. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie māju apsaimniekotājiem vai pašvaldības būvvaldē.

KONCEPCIJAS PREZENTĀCIJA (Faila apjoms - 90,9 MB)

KONCEPCIJAS PREZENTĀCIJA - vieglā versija (Faila apjoms 13,5 MB)

Brīdinām, ka lejupielāde var ieilgt.

< SKATĪT AKTUALITĀTES