Publiskā apspriešana par koku ciršanu ceļa Kuldīga-Skrunda-Embūte posma pārbūvei

apsriesana

Izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu saskaņā ar SIA “Projekts 3” izstrādāto būvprojektu minimālajā sastāvā “Valsts reģionālā autoceļa P116 Kuldīga-Skrunda-Embūte posma km 2.33 - 6.84 atjaunošana (pārbūve)” un paskaidrojuma rakstu “Gājēju un velosipēdistu celiņa gar Valsts reģionālā autoceļa P116 Kuldīga-Skrunda-Embūte posma km 2.63 - 3.81 izbūve”

Kuldīgas novada Domes Apstādījumu uzraudzīšanas komisija, pamatojoties uz Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu, Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2012/30 “Par koku ciršanu ārpus meža Kuldīgas novadā” un Kuldīgas novada Domes Apstādījuma uzraudzīšanas komisijas 04.12.2018. prot. Nr.22, p.2. lēmumu, izsludina publisko apspriešanu līdz 21. decembrim par šādu koku ciršanas ieceri:

46 koku ciršana (ar stumbra diametru virs 20 cm un ieskaitot):

  • parastā liepa 16 gab. (numurs plānā/diametrs cm) 1/55, 2 /30, 8/20, 14/20, 16/20, 17/25, 22/25, 23/20, 24/20, 25/20, 28/25, 29/20, 33/25, 39/20, 49/20;
  • parastā kļava 2 gab. 34/25, 35/25;
  • āra bērzs 14 gab. 12/35, 21/25, 26/40, 27/20, 30/20, 31/20, 36/35, 37/50, 45/30, 60/25, 61/30, 62/50;
  • alksnis 2 gab. 38/35, 92/30;
  • apse 3 gab. 59/30, 72/35, 73/20;
  • parastais ozols 2 gab. 4/100, 99/100;
  • parastais osis 1 gab. 91/30;
  • parastā egle 7 gab. 74/20, 75/20, 76/20, 77/30, 78/20, 81/20, 82/40.

zemesgabalos: Graudu iela autoceļš P116 (kadastra numurs 62010330318), Cepurīšu iela 7 (kadastra numurs 62010330276), Graudu ielas zaļā zona 1 (kadastra numurs 62010330273) Kuldīgā, Kuldīgas novadā un Valsts reģionālā autoceļa P116 Kuldīga-Skrunda-Embūte (kadastra numurs 62740030084), Pelču pagasts, Kuldīgas novads, saskaņā ar būvniecības ieceri.

Pēc publiskās apspriešanas procedūras un atzinuma no Dabas aizsardzības pārvaldes pieprasīšanas jautājums tiks skatīts atkārtoti. 

Ar Apstādījumu uzraudzīšanas komisijas lēmumu un lietas materiāliem var iepazīties un publiskās apspriedes anketas iespējams saņemt un aizpildīt Kuldīgas novada Domē Apmeklētāju pieņemšanas centrā Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, LV-3301, kā arī aizpildīt elektroniski šeit, līdz 2018. gada 21. decembrim.

Papildus informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Būvvaldē pie vides speciālistes Daces Jansones, tālrunis: 63324935; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

LĒMUMS

ANKETA

KOKU CIRŠANAS PAMATOJUMI

Elektroniskā veidlapa:

< SKATĪT AKTUALITĀTES