Izsludina konkursu finansējumam kultūras biedrībām un kultūras projektiem

kultura gerbonis

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma saņemšanai 2019. gadā kultūras projektu īstenošanai un kultūras jomas biedrību un nodibinājumu atbalstam.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 11. janvāra plkst. 16.00 Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālistam vai jānosūta pa pastu tā, lai tie tiktu saņemti līdz 11. janvārim.

Finansiāli tiks atbalstītas biedrības un nodibinājumi, novada kultūras institūcijas, kuru darbība ir kultūras joma un kuras nodrošina Kuldīgas novada kultūrtelpu ar kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, kas saistītas ar Kuldīgas novada kultūrvides vēsturi un attīstību, novada atpazīstamības veidošanu, jaunrades un sabiedrības radošuma attīstīšanu, zināšanu un izpratnes paplašināšanu par Latvijas valstiskuma būtību.

Konkursā atbalstīs projektus, kurus plānots īstenot no 2019. gada 1. februāra līdz 31. decembrim Kuldīgas novada teritorijā.

Ar konkursa nolikumu finansējuma saņemšanai var iepazīties Kuldīgas novada pašvaldībā, kā arī ŠEIT. Pieteikuma veidlapas var saņemt Kuldīgas novada Domē pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālista (Baznīcas iela 1, Kuldīga), kā arī lejupielādēt zemāk.

Konkursa rezultātus pēc 2019. gada 31. janvāra publicēs pašvaldības mājaslapā un informatīvajā izdevumā “Kuldīgas novada vēstis”.

NOLIKUMS 2019

Pielikumi:

Pieteikums Konkurss kultūras nozares kultūras projektu un kultūras nevaldības organizāciju atbalstam

PROJEKTA APRAKSTS KULTŪRAS PROJEKTAM

PROJEKTA KOPĒJĀ TĀME

ATSKAITE par Kuldīgas novada domes piešķirto finansējumu kultūras projektiem 2019. gadā

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES