SIA „BALTIC OIL MANAGEMENT” izsludina sabiedrisko apspriešanu

Ierosinātājs: SIA „BALTIC OIL MANAGEMENT”, reģ.nr.40103224795, Vēžu iela 1 - 15, Rīga, LV-1045.

Paredzētās darbības vieta: Kuldīgas novads, Gudenieku pagasts: „Kūlas” (kadastra nr.62500060028), „Adzes” (kadastra nr.62500060152 un 62500060098), „Pūri” (kadastra nr.62500060081), „Brumaņi” (kadastra nr.6250 006 0130), „Pupāji” (kadastra nr.6250 006 0018), „Sermuļi” (kadastra nr.6250 006 0108).

Paredzētās darbības nosaukums: ogļūdeņražu ieguve komerciālos nolūkos, Vides pārraudzības valsts birojs 2012. gada 15. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 510 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. pantu un šā likuma 1. pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 20. punktu.

Paredzētās darbības apraksts: ogļūdeņražu ieguve komerciālos nolūkos saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2013. gada 6. novembra licenci ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Nr. 1. Ogļūdeņražu ieguve paredz esošo ogļūdeņražu ieguves urbumu ekspluatāciju un jaunu urbumu ierīkošanu, ogļūdeņražu ieguves iekārtu (urbšanas iekārta, sūknis, sūkņa pievadi) ekspluatāciju.

Informācija: interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:

  • SIA „BALTIC OIL MANAGEMENT” interneta mājaslapā www.balticoilmanagement.lv;
  • Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv;
  • Kuldīgas novada Domē darba dienās (pirmdienā 8.00 – 18.00, otrdienā 8.00 – 17.00, trešdienā 8.00 – 17.00, ceturtdienā 8.00 – 17.00, piektdienā 8.00 – 16.00 /pusdienas pārtraukums 12.30 – 13.00/);
  • Gudenieku pagasta pārvaldes kancelejā darba dienās (pirmdienā 8.00 – 17.30, otrdienā 8.00 – 16.30, trešdienā 8.00 – 16.30, ceturtdienā 8.00 – 16.30, piektdienā 8.00 – 15.30 /pusdienas pārtraukums 12.30 – 13.00/).

Priekšlikumus var iesniegt līdz 06.05.2014. Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, kontakttālrunis 67321173.

Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:

2014. gada 25. aprīlī, plkst.13.00 Gudenieku pagasta pārvaldes telpās „Pagastmāja”, Gaismas iela, Gudenieku ciems, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads.

< SKATĪT AKTUALITĀTES