Kuldīgas novada sociālās biedrības aicina pieteikties līdzfinansējumam

Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu finansējuma saņemšanai 2018. gadā sociālajā jomā.

Biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 15. janvāra plkst. 17.00.

Finansējuma piešķiršanas biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu, mērķis ir iesaistīt nevalstisko sektoru inovatīvās aktivitātēs sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās integrācijas veicināšanai, rosināt un dažādot sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupu aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Pieteikuma veidlapas var saņemt Kuldīgas novada Domē pie apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas speciālista (Baznīcas iela 1, Kuldīga), kā arī izdrukājot pielikumu. 

NOLIKUMS

< SKATĪT AKTUALITĀTES