PII „Bitīte” plānots jauns jumts

2013. gada 28. novembrī Kuldīgas novada pašvaldība ar SIA „Darbnīca A projekti” noslēdza līgumu par būvprojekta „Kuldīgas PII „Bitīte” – attīstības centra jumta rekonstrukcija, Parka ielā 22, Kuldīgā” izstrādi.

Šobrīd būvprojekts, kas saskaņots šā gada 11. februārī, ir skiču projekta stadijā, kura izstrādi paredzēts pabeigt marta beigās, lai aprīlī uzsāktu iepirkuma procedūru būvdarbu veikšanai.

Pēc projekta ēkas plānojums netiks mainīts un esošo jumta segumu nedemontēs. Projektā tiek paredzēts vairākslīpņu jumta konstrukcijas ierīkošana ar ārējo lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

Plānots, ka būvdarbi varētu sākties jūnijā, to finansēšanai paredzēts ņemt aizņēmumu Valsts kasē.

Vizuālais skiču projekta materiāls apskatāms Kuldīgas novada pašvaldības stendā (Baznīcas ielā 1, Kuldīgā).

Arhitektu izstrādātā vizualizācija

< SKATĪT AKTUALITĀTES