Publiskajai apspriešanai tiek nodota pilnveidotā redakcija Kalpaka ielas kvartāla lokālplānojumam

Publicitātes foto

Kuldīgas novada Dome informē, ka pamatojoties uz Kuldīgas novada Domes 18.08.2016. lēmumu /prot. nr.9., p.1./, publiskajai apspriešanai tiek nodota pilnveidotā redakcija Kalpaka ielas kvartāla lokālplānojumam. 

Publiskā apspriešana notiek no 30.08.2016. līdz 20.09.2016.

Priekšlikumus var iesniegt Kuldīgas novada Domē katru darbadienu (pirmdienās 8.00 – 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00 – 17.00, piektdienās 8.00 – 16.00).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 6. septembrī 17.00 Kuldīgas novada Domes mazajā zālē.

Pielikumi: 

Kalpaka ielas kvartāla lokālplānojums

PĀRSKATS PAR INSTITŪCIJU NOSACĪJUMU IEVĒROŠANU

< SKATĪT AKTUALITĀTES