Sabiedrības informēšana par būvprojekta risinājumiem skiču stadijā

No 2014. gada 16. janvāra līdz 13. februārim notiek sabiedrības informēšana par būvprojekta „Ūdens atvadu un sāngrāvju renovācija Krasta, Jaunsaimnieku, Ziedoņa, Alejas, Smilgu, Vidus, Robežu, Apšu, Meža, Ventas, Vēju, Mazā, Šķērsu, Liepu, Mērnieku, Briežu, Saldus, Valciņu, Pīlādžu, Bumbieru, Vijolīšu, Zeļģu ielā, Pārventā, Kuldīgas pilsētā un Rumbas pagastā” risinājumiem skiču stadijā.

Būvprojekta pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000035590, Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, Tālr. uzziņām63322469.

Projektētājs:SIA „L 4”, reģ. nr. 40003236001, Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004. Būvprojekta vadītājs J.Voicehovičs, Tālr. uzziņām63012353.

Informatīvie materiāli apskatāmi Kuldīgas novada pašvaldības telpās Baznīcas ielā 1 (1. stāva vestibilā), Krasta ielā, Kuldīgā un interneta pielikumā (skatīt zemāk) no 2014. gada 16. janvāra līdz 13. februārim.

Iedzīvotāji un interesenti rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2014. gada 13. februārim Kuldīgas novada pašvaldībā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Prezentācijas pasākums notiks 2014. gada 27. janvārī Kuldīgas novada pašvaldības telpās Baznīcas ielā 1, 2. stāvā, lielajā zālē plkst. 17.00.

Pielikumi:

Grāvja rekonstrukcijas plāns

Aptaujas anketa

< SKATĪT AKTUALITĀTES