Nozaru plānošanas dokumenti

KULTŪRAS NOZARES ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2021. - 2028. GADAM

Kuldīgas novada jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2020. - 2023. gadam

Kuldīgas novada sporta attīstības programma  2012. – 2015. gadam

Kuldīgas novada sociālo pakalpojumu attīstības stratēģija 2012. - 2018. gadam

Kuldīgas novada pašvaldības kultūras mantojuma objekta Kalpaka ielā Nr. 2, 4 un Liepājas ielā Nr. 39 Mākslas un radošā klastera “Adatu fabrika” darbības stratēģija 2019. - 2025. gadam