Restaurācijas nodaļas pakalpojumi

Regulārā logu apkopes akcija Kuldīgas vecpilsētā

Pakalpojuma nosaukums

Regulārā logu apkopes akcija Kuldīgas vecpilsētā

Pakalpojuma īss apraksts

Regulārā logu apkopes akcija ir praktisks pasākums, kura ietvaros Kuldīgas vecpilsētas iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja pašiem uzturēt sava nama logus. Pašvaldība sedz restauratora-konsultanta izmaksas, piedāvā iespēju bez atlīdzības izmantot darbam nepieciešamos instrumentus, sedz lineļļas, ķites un lineļļas krāsas izdevumus. Savukārt iedzīvotāji vispirms noklausās restauratora skaidrojumu par veicamajiem darbiem un to nozīmi, noskatās veicamo darbu demonstrējumu un pēc tam paši praktiski veic logu atjaunošanas darbus.

Par praktisko darbu veikšanu un iespējām atjaunot sava nama logus, neieguldot savu naudu, pašvaldība aicina noslēgt sadarbības līgumu, ar kuru iedzīvotāji apņemās paveikt darbus līdz septembra beigām. Vidējā līguma summa, par kuru tiek veikti minētie pakalpojumi, ir ap Euro 40 atbildtoši logu skaitam.

Šīs akcijas ietvaros iedzīvotāji paši apgūst logu ieķitēšanas prasmes, jo vēsturiski Kuldīgā stikli nav bijuši stiprināti ar līstēm, šis vecpilsētai neatbilstošais paradums ieviests padomju laikos. Praktisko  darbu veikšanā iedzīvotājiem palīdz centra amatnieki. Speciāli iedzīvotāju ērtībai vasaras sezonā tiek pagarināts centra darba laiks, lai nodrošinātu iespēju darboties pēc darba dienas. Tādējādi šī akcija ir reāla iespēja iedzīvotājiem bez maksas, izmantojot savu laiku un darbu, sakārtot sava nama logus.

Katru gadu maijā pirms praktisko darbu uzsākšanas, iedzīvotāji tiek aicināti pieteikties akcijai. Pēc tam restaurators Jānis Mertens apseko šos namus, veic fotofiksāciju, atbilstoši vēsturisko ēku izpētei, nosaka katram namam atbilstošo toni, izstrādā pieteikumu VKPAI un veic darbu saskaņošanu VKPAI un Kuldīgas Būvvaldē.

Pakalpojumu nodrošina

Restaurācijas nodaļa, Pils iela 5, Kuldīga.

Pieņemšanas laiki:

  • P. 9-12; 13-18;
  • O. 9-12;
  • C. 9-12; 13-17.

Pakalpojuma saņēmējs

Pakalpojumu var saņemt fiziska persona

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Konsultācijas saņemšanai papildus dokumenti nav nepieciešami

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir restaurācijas sezonas laikā no jūnija līdz septembrim.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Kuldīgas vecpilsētas iedzīvotājiem šis pakalpojums ir pieejams bez atlīdzības.

Restauratora konsultācijas

Pakalpojuma nosaukums

Restauratora konsultācijas

Pakalpojuma īss apraksts

Restaurācijas nodaļas restaurators-konsultants Kuldīgas novada iedzīvotājiem un iedzīvotājiem, kuru īpašums atrodas Kuldīgas novada teritorijāsniedz konsultācijas par vēsturisko ēku saglabāšanas un restaurācijas jautājumiem; veicina iedzīvotāju izpratni par Kuldīgas vēsturiskajām vērtībām un to saglabāšanas nozīmi; sniedz konsultācijas par tradicionālo materiālu izmantošanas priekšrocībām un nepiciešamību, lai nodrošinātu korektu ēku apsaimniekošanu.

Pakalpojumu nodrošina

Restaurācijas nodaļa, Pils iela 5, Kuldīga.

Pieņemšanas laiki:

  • P. 9-12; 13-18;
  • O. 9-12;
  • C. 9-12; 13-17.

Pakalpojuma saņēmējs

Pakalpojumu var saņemt gan fiziska, gan juridiska persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Konsultācijas saņemšanai papildus dokumenti nav nepieciešami.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pakalpojuma saņemšanas termiņš ir ne vairāk kā 20 darba dienu laikā.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Kuldīgas novada iedzīvotājiem un iedzīvotājiem, kuru īpašums atrodas Kuldīgas novada teritorijā šis pakalpojums ir pieejams bez atlīdzības.