Izglītības nodaļas pakalpojumi

Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā 

Bērna uzņemšana pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes rindā

Īss apraksts:

Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.

Informācijas pieejamība par pieaugušo izglītības iespējām

Informācijas pieejamība par pieaugušo izglītības iespējām

Īss apraksts:

Informācijas sniegšana par pieaugušo izglītības iestāžu piedāvājumu pašvaldībā, lai nodrošinātu iespēju izglītoties interesējošā jomā cilvēka dzīves garumā, piedāvātu iedzīvotājiem paaugstināt vai mainīt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām vajadzībām un interesēm.

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu saņemšana

Izglītību apliecinošu dokumentu dublikātu saņemšana

Īss apraksts:

Vispārējās izglītības dokumenta dublikātu izsniedz nozaudēta, neatjaunojami bojāta, iznīcināta vispārējās izglītības dokumenta oriģināla vietā.

Izziņas saņemšana par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē

Izziņas saņemšana par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē

Īss apraksts:

Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē. Informācija par izglītojamo tiek pārbaudīta Valsts izglītības informācijas sistēmā. Izglītības iestāde sagatavo nepieciešamo izziņu. 

Licences saņemšana interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai

Licences saņemšana interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai

Īss apraksts:

Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.

Mājmācības vai mājas apmācības pieteikuma iesniegšana

Mājmācības vai mājas apmācības pieteikuma iesniegšana

Īss apraksts:

Konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai.
Izglītības nodaļas rīcībā esošās sabiedrības līdzdalības izglītībā nodrošināšanai nepieciešamās informācijas, konsultāciju un metodiskās palīdzības sniegšana.

Uzņemšana izglītības iestādē

Uzņemšana izglītības iestādē

Īss apraksts:

Uzņemšana (vietu piešķiršana) pirmsskolas izglītības iestādē, pamatizglītības iestādē, vispārējās vidējās izglītības iestādē, speciālās izglītības iestādē, pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana

Īss apraksts:

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas saskaņojuma saņemšanai juridiska persona, kuras darbību reglamentējošā dokumentā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, pašvaldībā, kuras administratīvajā teritorijā programma tiek īstenota, iesniedz pieteikumu un programmu.

Pašvaldības līdzfinansējums aukles pakalpojumiem bērniem no 1,5 gada vecuma

Pašvaldības līdzfinansējums aukles pakalpojumiem bērniem no 1,5 gada vecumaĪss apraksts:

Lai nodrošinātu bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pieejamību, pašvaldība šim mērķim budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus (turpmāk aukli).
Pēc līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas pašvaldība katru mēnesi pārskaita līdzfinansējumu auklei.