Skrundas konkursi

PROJEKTU KONKURSS MĒS SKRUNDAS NOVADAM!

Skrundas iedzīvotājiem jau vairākus gadus ir iespēja piedalīties  atklātajā projektu konkursā “Mēs Skrundas novadam!”. Projektu konkursa ietvaros pieejamais kopējais finansējuma apjoms ir 5000,00 EUR. Līdzekļi projektiem tiks sadalīti konkursa kārtībā, atbilstoši pašvaldības apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Viena projekta realizācijai pieejamais pašvaldības atbalsts – līdz 500,00 EUR.

Projekta mērķis: Sniegt finansiālu atbalstu iedzīvotāju idejām, kas paredzētas, lai uzlabotu un pilnveidotu Skrundas novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti un apkārtējo vidi.

Projekta pieteikumu var iesniegt:

  • nevalstiskas organizācijas (t.i. biedrības, nodibinājumi un reliģiskas organizācijas).
  • neformālas iedzīvotāju grupas - (vismaz 5 fiziskas personas – Skrundas novada iedzīvotāji, piemēram, pensionāru, jauniešu un sieviešu klubi, daudzdzīvokļu namu īrnieku/īpašnieku grupa, bērnu un to vecāku grupa, interešu kopa u.tml.)
  • viens pretendents izsludinātā konkursa ietvaros var iesniegt tikai 1 (vienu) projekta pieteikumu

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:

  • projektiem, kas saistīti ar publiski pieejamas vides labiekārtošanu;
  • projektiem, kas saistīti ar publiski pieejamu telpu remontu un/vai aprīkojuma iegādi;
  • projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
  • projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu.

Dokumenti:       

Ar iepriekšējo gadu atbalstītājiem projektiem un to realizāciju var iepazīties

https://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/projekti/realizeti/

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES