Konkurss Ziemassvētki Kuldīgas novadā

ziemassvetki 2022

Lai Kuldīgā, Skrundā un novada pagastos veicinātu Ziemassvētku noskaņu, kā arī noskaidrotu oriģinālāko skatlogu, telpu, ēku fasāžu, pagalmu, priekšpagalmu īpašniekus vai apsaimniekotājus un pašdarināto Ziemassvētku rotājumu īpašniekus, Kuldīgas novada pašvaldība arī šogad rīkos konkursu “Ziemassvētki Kuldīgas novadā”.

Pieteikumus konkursam pieņems līdz 19. decembrim. Pieteikumus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, norādot pieteiktā objekta adresi, veikala vai uzņēmuma nosaukumu (noformētāja (mākslinieka) vārdu un uzvārdu), kā arī sniedzot īsu pamatojumu, kāpēc iesniedzējs piesaka konkursam tieši šo objektu.

Pieteikuma anketas būs pieejamas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kuldīgā, Baznīcas ielā 1, Skrundas pilsētas un pagasta pārvaldē, Raiņa ielā 11, un pagastu pārvalžu telpās. Pieteikuma anketu var aizpildīt arī ŠEIT.

Konkursā atsevišķi vērtēs skatlogus, ēku fasādes un priekšpagalmus, viensētas vai privātmājas ciematos, oriģinālākos dekorus un ar rokām veidotus rotājumus. Vērtēšanas komisija ņems vērā konkrētā objekta noformējuma atrašanās vietu, rotājumus, kompozīciju un krāsu, formu, lietoto materiālu atbilstību apkārtējai videi, ēkas arhitektūrai, kā arī idejas oriģinalitāti.

Pirmās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņems naudas balvu EUR 75 apmērā un atzinības rakstu, bet pārējie – atzinības rakstus.

Informācija par pēdējo izsludināto konkursu


REZULTĀTI


KONKURSA "Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2020" REZULTĀTI

KONKURSA "Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2019" REZULTĀTI

KONKURSA "Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2018" REZULTĀTI

KONKURSA “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2017" REZULTĀTI

KONKURSA “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2016" REZULTĀTI

KONKURSA “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2015" REZULTĀTI

KONKURSA “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2014" REZULTĀTI

< SKATĪT AKTUALITĀTES