Konkurss Ziemassvētki Kuldīgas novadā

Lai veicinātu Ziemassvētku laikam atbilstošu noskaņu Kuldīgas pilsētā un novadā, kā arī noskaidrotu oriģinālāko skatlogu, telpu, ēku fasāžu, pagalmu, priekšpagalmu īpašniekus vai apsaimniekotājus un pašdarināto Ziemassvētku rotājumu īpašniekus, Kuldīgas novada pašvaldība katru gadu rīko konkursu „Ziemassvētki Kuldīgas novadā”.

Konkursa pieteikumus var iesniegt fiziskas un juridiskas personas, valsts un pašvaldības iestādes, norādot pieteiktā objekta adresi, veikala vai uzņēmuma nosaukumu (noformētāja (mākslinieka) vārdu un uzvārdu), kā arī sniedzot īsu pamatojumu, kāpēc iesniedzējs piesaka konkursam tieši šo objektu.

Pieteikumus reģistrē vairākās kategorijās: atsevišķi vērtēs skatlogus, ēku fasādes un priekšpagalmus, viensētas, oriģinālākos dekorus un ar rokām veidotus rotājumus. Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēs pieteikumus, ņemot vērā konkrētā objekta noformējuma atrašanās vietu, rotājumus, kompozīciju un krāsu, formu, lietoto materiālu atbilstību apkārtējai videi, ēkas arhitektūrai, kā arī idejas oriģinalitāti.

Pirmās vietas ieguvēji katrā nominācijā saņem naudas balvu EUR 75 apmērā un atzinības rakstu, bet pārējie – atzinības rakstus un pārsteiguma balvas.

Informācija par pēdējo izsludināto konkursu


REZULTĀTI


KONKURSA "Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2019" REZULTĀTI

KONKURSA "Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2018" REZULTĀTI

KONKURSA “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2017" REZULTĀTI

KONKURSA “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2016" REZULTĀTI

KONKURSA “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2015" REZULTĀTI

KONKURSA “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2014" REZULTĀTI

< SKATĪT AKTUALITĀTES