Konkurss Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta

Lai veicinātu lauku vides sakoptību un kārtību Kuldīgas novadā, kā arī lai noskaidrotu un godinātu sakoptākos lauku individuālo māju, zemnieku saimniecību un ražošanas uzņēmumu, iestāžu, veikalu un individuālo uzņēmumu, un daudzdzīvokļu māju sētu un pagalmu īpašniekus (apsaimniekotājus), Kuldīgas novada pašvaldība katru gadu organizē konkursu „Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta”.

Konkursa mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt Kuldīgas novada pagastu iedzīvotājus savas sētas labiekārtošanā, sakopšanā, pilnveidošanā, rosināt piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu, tā veicinot Kuldīgas novada pagastu attīstību un sakoptību.

Konkursā aicināti pieteikties Kuldīgas novada pagastos atrodošos īpašumu saimnieki, kuri izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju. Iespējams gan pašiem pieteikt savu saimniecību konkursam, gan arī pieteikt citus skaistu sētu īpašniekus, piemēram, kaimiņus.

Teritorijas vērtē 3 nominācijās, nosakot sakoptāko Kuldīgas novada lauku sētu, sakoptāko Kuldīgas novada zemnieku saimniecību, ražošanas vai individuālo uzņēmumu, kā arī sakoptāko Kuldīgas novada daudzdzīvokļu māju.

Konkursā vērtē kopiespaidu (ēku, pagalma, iebraucamā ceļa, dārza izvietojumu, to iekļaušanos apkārtējā vidē), dzīvojamo un saimniecības ēku stāvokli (krāsojumu, māju nosaukumu uzrakstus, pasta kastītes, karoga mastu u.c.), apzaļumošanu (zāliena laukumus, ziedu izvietojumu, celiņus, žogus), noteikumu ievērošanu (sanitāro stāvokli, mājdzīvnieku turēšanu, ugunsdrošību), piemājas zemes, apkārtējās teritorijas racionālu izmantošanu, zemei pieguļošo grāvju un ceļmalu tīrību, kā arī iesaistīšanos ES projektos un tiešajos maksājumos.

Augstāko vērtējumu iegūst tā sēta, kura atbilst visvairāk izvirzītajiem konkursa kritērijiem.

Informācija par pēdējo izsludināto konkursu

Konkursam pieteiktie īpašumi

Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2018 fotogalerija

Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2017 fotogalerija

Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2016 fotogalerija

Sakoptākā Kuldīgas novada lauku sēta 2015 fotogalerija

 
 

< SKATĪT AKTUALITĀTES