Konkurss daudzdzīvokļu māju un pagalmu labiekārtošanai

Katru gadu Kuldīgas novada pašvaldība izsludina konkursu „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā”.

Līdz šim konkurss tika rīkots tikai pilsētā, bet tā kā iedzīvotāju atsaucība un līdzdalība bijusi lielāka, nekā gaidīts, no 2015. gada konkursā tiek aicināti piedalīties arī novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.

Konkursa ietvaros tiek veicināta teritorijas labiekārtošana, kas atbilst kādam no trim nosacījumiem: īpašumā esoša zeme ap daudzdzīvokļu mājām; pašvaldības zeme ap daudzdzīvokļu mājām, kas nodota apsaimniekošanā; pašvaldības zeme ap ģimeņu mājas apbūves gabaliem, kas pieguļ teritorijām, kurām pēdējos piecos gados īstenota Eiropas finansēta ielu rekonstrukcija.

Iedzīvotāji var iesaistīties un līdzdarboties daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu sakopšanā un labiekārtošanā, vides uzturēšanā, piesaistot Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes, bet ne vairāk kā EUR 7 000 viena konkursa projekta realizēšanai.

Konkursam var pieteikties Kuldīgas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks, apsaimniekotājs vai privātmājas īpašnieks.

Informācija par pēdējo izsludināto konkursu

Dokumenti

Realizētie projekti

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES