Konkurss daudzdzīvokļu māju un pagalmu labiekārtošanai

Kopš 2012. gada katru gadu Kuldīgas novada pašvaldība rīko konkursu “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā”. Pirmajos gados konkurss tika rīkots tikai pilsētā, bet kopš 2015. gada konkursā aicināti piedalīties arī novada daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.

Konkursā var piedalīties Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieks vai apsaimniekotājs. Konkursam pieteiktā objekta teritorija var būt īpašumā esoša teritorija ap daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām vai pašvaldības teritorija ap daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas nodota apsaimniekošanā, neatkarīgi no teritorijas platības. 

Teritoriju konkursam var pieteikt, ja tajā paredzēts izbūvēt vai uzlabot esošo stāvokli bērnu rotaļu laukumam (vai zonai); atpūtas vietai (vai zonai); gājēju, piebraucamo ceļu un laukumu segumiem atbilstoši iecerētajai izmantošanai un vides kontekstam, kas nepieciešams labiekārtojuma īstenošanai; inženiertehniskajām komunikācijām (apgaismojums, ūdensvadi, kanalizācija, lietus ūdens novadīšana u.c.), kas nepieciešams labiekārtojuma īstenošanai; arhitektūras mazajām formām atbilstoši kopējai iecerei, ja tās funkcionāli nepieciešamas pagalma labiekārtojumam; jaunu apstādījumu izveidei saskaņā ar esošajiem stādījumiem.

No 2020. gada projektiem palielināts maksimāli pieejamais kopējais līdzfinansējums vienam īpašumam – ja agrāk tas bija ne vairāk kā 7000 EUR, tad no 2020. gada viena īpašuma teritorijas labiekārtošanai varēs iegūt no 10 000 līdz pat 30 000 EUR atkarībā no kopējās platības, nosakot, ka apjomīgākajiem projektiem līdzfinansējuma izmaksa vienā gadā nepārsniedz 10 000 EUR.

Kopumā no 2012. līdz 2021. gadam īstenoti 52 projekti, pašvaldības līdzfinansējums visu projektu īstenošanai veido gandrīz 212 tūkstošus eiro. Tostarp 2021. gadā sakārtoti divu daudzdzīvokļu māju pagalmi, ieguldot 20 tūkstošus eiro.

2022. GADA KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Dokumenti

Realizētie projekti

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES