Aicinām pieteikt pretendentus Kuldīgas novada Goda balvai

KULDĪGAS NOVADA GODA BALVA
Foto: Ieva Benefelde

Kuldīgas novada pašvaldība aicina līdz 24. martam pieteikt pretendentus Kuldīgas novada Goda balvai. Pieteikumi iesniedzami brīvā formā Kuldīgas novada domē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā vai kādā no valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kas atrodas Kuldīgā, Skrundā un Alsungā. Lūdzam pieteikumā norādīt informāciju par Goda balvas pretendentu un aprakstīt viņa nopelnus.

Ir trīs apbalvojumu veidi: Goda balva, Goda novadnieks un Atzinības raksts. Svinīgais pasākums notiks 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā.

23. februāra domes sēdē apstiprināta arī Kuldīgas novada pašvaldības Apbalvošanas padome, kurā darbosies Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska, laikraksta “Kurzemnieks” galvenā redaktore Daiga Bitiniece, p/a “Kuldīgas kultūras centrs” direktore Inta Burnevica, Kuldīgas Sv. Annas evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītājs Mārtiņš Burke-Burkevics, SIA “Mars” valdes priekšsēdētājs Andris Lapiņš, Skrundas Goda pilsonis Viesturs Meļķis un etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” vadītāja Ilga Leimane.

Goda novadnieks ir visaugstākais Kuldīgas novada apbalvojums. To piešķir par sevišķi nozīmīgu ieguldījumu un īpašiem nopelniem Kuldīgas novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā un citā darbā. Par īpašiem nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Goda novadnieks saņems domes Apliecinājuma rakstu, ar Kuldīgas novada ģerboni rotātu rokas pulksteni un naudas balvu 500 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Kuldīgas novada Goda balvu piešķir par īpašiem nopelniem politikā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, izglītībā, kultūrā, sportā, valsts pārvaldes, aizsardzības un citās jomās, kā arī par citiem nozīmīgiem nopelniem, kas saistīti ar Kuldīgas novada attīstību un sabiedriskās nozīmības palielināšanu. Par nopelnu uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi Kuldīgas novada labā. Goda balvas ieguvēji saņem domes Apliecinājuma rakstu, ar Kuldīgas novada ģerboni rotātu rokas pulksteni un naudas balvu 200 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas.

Kuldīgas novada pašvaldības Atzinības rakstu piešķir, lai izteiktu pašvaldības pateicību par labi padarītu darbu jebkurā jomā, kā arī par panākumiem sacensībās, konkursos, olimpiādēs, izstādēs, skatēs vai arī par atsevišķu uzdevumu sekmīgu izpildi.

Pieteikumus izvērtēs Apbalvošanas padome, bet gala lēmumu par Goda balvu piešķiršanu pieņems Kuldīgas novada dome.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav