Uzteic par skaistu noformējumu Ziemassvētkos

ziemassvetku konkurss
Foto: Ričards Sotaks

21. janvārī Kuldīgas novada pašvaldībā notika pasākums, kurā novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa pasniedza diplomus un atzinības rakstus konkursam “Ziemassvētki Kuldīgas novadā 2019” pieteikto objektu – veikalu, kafejnīcu, uzņēmumu, sabiedrisko ēku un privātmāju – saimniekiem.

Kopumā konkursam tika pieteikti 45 objekti. Tos piecās kategorijās – skatlogi; ēku fasādes un priekšpagalmi; viensētas un privātmājas ciematos; oriģinālākais dekors; ar rokām veidoti rotājumi – vērtēja īpaši izveidota konkursa komisija.

Par uzvarētāju kategorijā “skatlogi” atzina veikalu “Estilo” Kuldīgā, Liepājas ielā 22, bet atzinības rakstus šajā kategorijā saņēma veikals “LaPack”, Pilsētas laukumā 7, veikals “Pindzele” un SIA “PC Konsultants”, Raiņa ielā 2, veikals “Patrīcija”, Liepājas ielā 12, Saiva Auziņa, Smilšu ielā 12, un veikals “Optika”, Liepājas ielā 9.

Kategorijā “ēku fasādes un priekšpagalmi” žūrija šogad 1. vietu piešķīra SIA “AKA PLUS” par īpašuma Aizputes ielā 5 izrotāšanu svētkiem. Atzinības šajā kategorijā saņēma Kuldīgas mākslinieku rezidences galerija, Pils ielā 2, veikals “Laura”, Liepājas ielā 22a, veikals “Cikāde”, Liepājas ielā 32, Vārmes pagasta pārvalde par Vārmes sporta halles dekorējumu, Kuldīgas novada Sociālais dienests par svētku sajūtas radīšanu aģentūras telpās, Māras Upenieces, Dzidras Saliņas, Ilzes Prātiņas, Arta Kerija, Arvja Bērziņa un Dzintras un Žaņa Hercu īpašumi Kuldīgā, Kabiles pagasta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Pērles” un  “Cerības” iedzīvotāji,  kā arī Ilzes Freimanes, Agneses Žigunovas, Zanes Braslauskas un Tāļa Orlova īpašumi Vārmes pagastā.

Kategorijā “viensētas un privātmājas ciematos” visaugstāk novērtēti Kurmāles  pagasta “Lāči”, kur saimnieko Zīvertu ģimene. Atzinības par savu māju izrotāšanu aizvadītajos Ziemassvētkos saņēma Edīte Krasnopa, Juris Nespļaks, Raimonds Ķemlers un Inese Kārkliņa Vārmes pagastā, Vineta Putniņa Kurmāles pagastā, Daiga Lāma Īvandes pagastā, Inga Strode un Normunds Eida Snēpeles pagastā, kā arī Ineta Immere Pelču pagastā.

Savukārt kategorijā “oriģinālākais dekors” par uzvarētāju atzina Aivaru Bergmani par oriģinālo dekoru, kas svētku laikā atradās Kabiles centrā un iepriecināja gan kabilniekus, gan pagasta viesus. Šajā kategorijā žūrija piešķīra atzinību un speciālbalvu Aijai Pušīlovai par Ziemassvētku noskaņas uzburšanu brīvdienu mājā “Raxti”, Ēdoles ielā 11, bet pie atzinības tika arī Rumbas pagasta brīvā laika pavadīšanas centra “Bukaiši” darbinieki.

Visbeidzot, kategorijā “ar rokām veidoti dekori” uzvaru piešķīra rokdarbu pulciņa “Darbīgās rokas” dalībniecēm par Kurmāles pagasta pasākumu zāles un pārējo telpu noformējumu. Atzinību par pašu darinātajiem dekoriem saņēma Turlavas pamatskola, Vilgāles pamatskolas Snēpeles pirmsskolas grupas, pirmsskolas izglītības iestāde “Ābelīte”, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Vārmes pamatskola, Vārmes pamatskolas pirmsskolas grupas, kafejnīca “The Marmalade”, Pasta ielā 5, un Rendas pagasta pārvalde.

Kuldīgas novada pašvaldība pateicas ikvienam, kurš gādāja par sava īpašuma noformēšanu aizvadītā gada Ziemassvētkos, kā arī tiem iedzīvotājiem, kuri bija aktīvi un pieteica pretendentus konkursam!

FOTOGALERIJA

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav