Izsludināts Kuldīgas kultūras centra metu konkurss

Foto: Signeta Lapiņa

Jūlija beigās izsludināts metu konkurss Kuldīgas kultūras centra ēku un pagalma pārbūvei un atjaunošanai Raiņa ielā 21, Kuldīgā, kura balvu fonds ir 9000 EUR. Saskaņā ar nolikumu darbi iesniedzami līdz šī gada 2. novembrim 13.00 Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Kultūras centrs ir vizuāli un morāli nolietojies, tajā pilnvērtīgi nevar darboties kultūras tradīciju uzturētāji, piemēram, amatierkolektīvi, kā arī sabiedrībai nozīmīgu kultūras pakalpojumu sniedzēji – koncertu, teātru un citi pasākumu organizatori.

Metu konkurss izsludināts ar mērķi nodrošināt Kuldīgas kultūras centru, kas atrodas Kuldīgas vēsturiskajā centrā, pilsētbūvnieciski, arhitektoniski un funkcionāli augstvērtīgu projektu ar tam piemērotām telpām, pārbūvējot un atjaunojot ēku kompleksu un tam pieguļošo teritoriju atbilstoši mūsdienu prasībām, uzlabojot ēku kompleksa un pagalma tehnisko un funkcionālo stāvokli, vizuālo izskatu, izbūvējot papildus telpas, nodrošinot vides pieejamība un ēku pilnvērtīgu darbību, tajā pašā laikā maksimāli respektējot ēku vēsturisko atmosfēru.

Kultūras centrs ir vietējās sabiedrības saieta vieta un nacionālo un vietējo kultūras tradīciju uzturēšanas centrs, kas ir daudzfunkcionāla kultūras institūcija un nodrošina sabiedrībai pieejamus kultūras pakalpojumus.

Metu konkursa žūrijas komisiju vadīs Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa; komisijas locekļi:

  • Inta Burnevica, Kuldīgas Kultūras centra direktore;
  • Jana Jākobsone, Kuldīgas novada pašvaldības būvvaldes vadītāja/arhitekte;
  • Jānis Dripe, arhitekts;
  • Liesma Markova, arhitekte.

Informācija par metu konkursu, nolikums un pievienotie materiāli atrodami: www.kuldiga.lv > pašvaldība > publiskie iepirkumi.

Aicinām neskaidrību gadījumā laicīgi sazināties ar Kuldīgas novada pašvaldības iepirkumu speciālisti Zaigu Kudiņu – tālr. 63322469.