Piešķir līdzfinansējumu pagalmu labiekārtošanai

Publicitātes foto

Kuldīgas novada Domes deputāti decembra sēdē nolēma piešķirt līdzfinansējumu visu pašvaldības rīkotajā konkursā “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošana Kuldīgas novadā” pieteikto projektu īstenošanai.

2018. gada konkursam tika pieteikti seši projekti, un komisija, izvērtējot pieteikumus, ieteica atbalstīt visus. Lai īstenotu projektus, pašvaldība piešķirs līdzfinansējumu 22066,48 EUR, savukārt iedzīvotāju līdzfinansējums būs 25548,54 EUR.

Ar pašvaldības atbalstu sakārtos piecus pagalmus Kuldīgā – ārējo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve Alunāna ielā 7, seguma sakārtošana Kalna ielā 20, dārza aprīkojuma izgatavošana un montāža Liepājas ielā 8, pagalma sakārtošana Raiņa ielā 8, lietus ūdens noteces sistēmas izbūve Virkas ielā 25, kā arī vienu pagalmu Rumbas pagastā – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Maņģenes 10”.

Konkursa ietvaros Kuldīgas novada pašvaldība varēja piešķirt līdzfinansējumu līdz 50% no kopējās izmaksu tāmes, kas paredzēta daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, komunikāciju vai elementu izvietošanai, tai skaitā projektēšanai, bet ne vairāk kā 7000 EUR viena konkursa projekta realizēšanai. Pieteikumi bija jāiesniedz no 1. līdz 30. novembrim.

Daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas konkurss tiek rīkots kopš 2012. gada, lai veicinātu teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu ar iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību visā Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav