Noskaidroti skaistākie Kuldīgas dārzi un sakoptākās teritorijas 2017. gadā

Foto: Ieva Benefelde

Sestdien, 7. oktobrī, Hercoga Jēkaba gadatirgū tika sumināti skaistāko Kuldīgas dārzu un sakoptāko teritoriju īpašnieki. Ikgadējais konkurss „Skaistākais Kuldīgas dārzs un sakoptākā teritorija 2017” norisinājās no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Nominācijā “Ģimeņu māju teritorijas Kuldīgas pilsētā” 1. vietu ieguva Smiltānu ģimenes īpašums “Krāces”. 2. vietu konkursa komisija piešķīra Daces Cines īpašumam Strautu ielā 5. Savukārt 3. vietā ierindojās divi īpašumi: Zalānu ģimenes īpašums Skolas ielā 6 un Vainšteinu ģimenes īpašums Stendes ielā 4.

Nominācijā “Daudzdzīvokļu māju teritorijas Kuldīgas pilsētā” žūrija, piešķirot 1. vietu, atzinīgi novērtēja Kalna ielas 13. nama teritoriju, kur par apstādījumiem rūpes uzņēmusies Inita Kartaviha. 2. vietu ieguva māja Piltenes ielā 11, kur par teritorijas skaistumu rūpējas Dadzīšu ģimene, bet 3. vietā ierindojās īpašumi Planīcas ielā 2, kur puķes kopj Alda Ziņģe, un Liepājas ielā 58.

Savukārt starp uzņēmumiem un ražošanas teritorijām par labāko šogad atzina restorāna “Bangert’s” teritoriju Pils ielā 1. 2. vietu konkursa komisija piešķīra Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze par skaisto teritoriju Baznīcas ielā 31, bet 3. vieta piešķirta Kuldīgas Centra vidusskolai Mucenieku ielā 6 un Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam Liepājas ielā 33.

Visbeidzot, starp Kuldīgas gaisa dārziem visaugstāk konkursa komisija novērtēja Birutas Krastiņas iekopto gaisa dārzu Baznīcas ielā 7. 2. vieta piešķirta Annas Melnaces izveidotajam gaisa dārzam Dzirnavu ielā 7, bet 3. vieta – Putniņu ģimenes aprūpētajam gaisa dārzam Jelgavas ielā 1 un Cimermaņu ģimenes gaisa dārzam Jelgavas ielā 4.

Konkursa mērķis bija sekmēt pilsētvides sakopšanu, veicināt kārtību individuālo un pašvaldības māju, iestāžu, sabiedrību, organizāciju, uzņēmumu, tirdzniecības un pakalpojumu objektu teritorijās, kā arī radīt interesi Kuldīgas pilsētas iedzīvotājos un motivēt piedalīties pilsētas sakopšanā. Konkursā varēja piedalīties Kuldīgas pilsētā atrodošies īpašumi un to īpašnieki, kas izveidojuši skaistus dārzus un uztur labā kārtībā sava īpašuma teritoriju. Konkursā vērtēja galvenokārt izveidotāja izdomu, nevis finansiālo ieguldījumu dārzu veidošanā un teritoriju kopšanā un uzturēšanā. Komisija vērtēja tīrību un kārtību īpašumā un tam pieguļošajā teritorijā, iebraucamo ceļu jeb priekšdārzu, teritorijas zonējumu, telpisko plānojumu, tā atbilstību funkcijai, augu stādījumus, to kompozīciju, ekoloģisko saderību, augu veselīgumu, ceļu, arhitektūras mazo formu kvalitāti, sakoptību, žogu izskatu, pārsteigumu jeb dārza savdabīgumu, īpašas pozitīvas pazīmes vai atšķirības.

Nominācijās “Skaistākais Kuldīgas dārzs”, “Sakoptākais daudzdzīvokļu māju pagalms” un “Sakoptākais uzņēmums Kuldīgas pilsētā” 1.vietas īpašnieki saņēma atzinības zīmi un naudas balvu 150 EUR, 2. vietas īpašnieki – atzinības rakstu un naudas balvu 100 EUR, bet 3. vieta – atzinības rakstu un naudas balvu 75 EUR. Savukārt nominācijā “Skaistākais gaisa dārzs” uzvarētājiem piešķīra naudas balvas un atzinības rakstus: 1. vieta – 75 EUR; 2. vieta – 50 EUR; 3. vieta – 30 EUR.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav